The Initiation of Dating in Adolescence: The Effect of Parental Divorce › Trails

TRAILS

The Initiation of Dating in Adolescence: The Effect of Parental Divorce

Dit artikel onderzoekt het effect van ouderlijke echtscheiding op de tijd die adolescenten nodig hebben om de overgang naar hun eerste romantische relatie te maken. Om dit effect te onderzoeken is er rekening gehouden met de effecten van individuele verschillen in temperament en lichamelijke ontwikkeling en de leeftijd van de adolescent ten tijde van de echtscheiding. De hypothesen zijn getest met event history analyse op een representatieve steekproef van 1487 Nederlandse adolescenten. De resultaten laten zien dat echtscheiding de overgang naar de eerste relaties versnelde, maar alleen wanneer de scheiding in de vroege adolescentie had plaats gevonden (tussen 11 en 13 jaar). De resultaten worden besproken in het licht van eerdere bevindingen dat stressoren die zich voordoen tijdens overgangsperioden (zoals de overgang naar adolescentie) sterkere effecten kunnen hebben op welzijn dan wanneer zij zich op een ander tijdstip voordoen.