2011 › Trails

TRAILS

2011

Overige (TRAILS en onderzoektechnieken): The Initiation of Dating in Adolescence: The Effect of Parental Divorce

Auteurs: Ivanova K, Mills M, Veenstra R

Dit artikel onderzoekt het effect van ouderlijke echtscheiding op de tijd die adolescenten nodig hebben om de overgang naar hun eerste romantische relatie te maken. Om dit effect te onderzoeken is er rekening gehouden met de effecten van individuele verschillen in temperament en lichamelijke ontwikkeling en de leeftijd van de adolescent ten tijde van de echtscheiding. De hypothesen zijn getest met event history analyse op een representatieve steekproef van 1487 Nederlandse adolescenten. De resultaten laten zien dat echtscheiding de overgang naar de eerste relaties versnelde, maar alleen wanneer de scheiding in de vroege adolescentie had plaats gevonden (tussen 11 en 13 jaar). De resultaten worden besproken in het licht van eerdere bevindingen dat stressoren die zich voordoen tijdens overgangsperioden (zoals de overgang naar adolescentie) sterkere effecten kunnen hebben op welzijn dan wanneer zij zich op een ander tijdstip voordoen.

Overige (TRAILS en onderzoektechnieken): School absenteeism as a perpetuating factor of functional somatic symptoms in adolescents: the TRAILS Study

Auteurs: Janssens KAM, Oldehinkel AJ, Dijkstra JK, Veenstra R, Rosmalen JGM

Jongeren die last hebben van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijk klachten (SOLK), zoals vermoeidheid en pijn, blijven vaker thuis van school dan jongeren die geen last hebben van deze klachten. Wij wilden weten of thuisblijven van school een ongunstig effect heeft op het beloop van SOLK. Jongeren zouden thuis namelijk meer op hun klachten gericht kunnen raken dan op school. Het thuisblijven van school op de tweede meting van TRAILS hield inderdaad verband met meer SOLK op de derde meting. Ondanks dat er ander type onderzoek nodig is om dit echt te bewijzen, lijkt het erop dat het belangrijk is om jongeren die last hebben van SOLK zoveel mogelijk op school te houden of terug naar school te krijgen. Verder zijn we in dit onderzoek nagegaan of het ongunstige effect van schoolverzuim uitbleef voor jongeren die op school gepest werden, aangezien deze jongeren thuis bevrijd zijn van het pestgedrag. Inderdaad had het thuisblijven van school geen effect op het verloop van SOLK van gepeste jongeren.