Limited validity of parental recall on pregnancy, birth and early childhood behaviour at child age 10 years › Trails

TRAILS

Limited validity of parental recall on pregnancy, birth and early childhood behaviour at child age 10 years

De kennis die wij hebben over de invloed van perinatale en postnatale factoren op latere psychische gezondheid is gebaseerd op retrospectief onderzoek. Dit betekent dat deze factoren achteraf zijn gevraagd, veelal veel later. Onbekend is in hoeverre deze gegevens worden beïnvloed door selectieve herinnering. In dit onderzoek zijn gegevens van Trails gekoppeld aan gegevens die de jeugdgezondheidszorg heeft geregistreerd over de Trails jongeren. Het ging om gegevens uit dossiers, van consultatiebureaus en GGD-en. Deze gegevens zijn geregistreerd vanaf de geboorte. Ze zijn vergeleken met gegevens die ouders van Trails kinderen 10 jaar later rapporteerden over de zwangerschap, geboorte en vroege jeugd van deze kinderen. De resultaten laten zien dat ouders zich redelijk goed het geboortegewicht en de zwangerschapsduur herinneren. Dat geldt ook voor roken tijdens de zwangerschap maar andere gegevens zoals alcoholgebruik tijdens de zwangerschap, en gedrag op peuterleeftijd, herinneren ouders zich heel vertekend. Bij alle gegevens ontstaat er door imperfecte herinnering van ouders wat extra ruis. Conclusie is dat retrospectief verzamelde gegevens over de zwangerschap en vroege jeugd beperkt bruikbaar is om inzicht te krijgen in de invloed van die factoren op psychische gezondheid later in het leven.