Time-of-day effects on cognition in preadolescents: A TRAILS Study › Trails

TRAILS

Time-of-day effects on cognition in preadolescents: A TRAILS Study

Cognitieve prestaties fluctueren gedurende de dag onder invloed van een variatie in alertheidsniveau. In dit onderzoek werd onderzocht of cognitieve prestaties van kinderen tussen 10-12 jaar worden beïnvloed door het tijdstip van de dag. En – indien dat zo is – welke cognitieve functies dan voornamelijk gevoelig zijn voor die effecten van het tijdstip van de dag. Er werd verwacht, op basis van theoretische modellen en eerdere onderzoeksbevindingen, dat kinderen in de vroege ochtend het slechtst presteren en dan vooral op taken die complex zijn en die lang duren.
Voor het onderzoek werden kinderen gerandomiseerd (d.w.z. op basis van toeval) toegewezen aan een testsessie die begon om 08:30 uur (802 kinderen), 10:00 uur (713 kinderen) of 13:00 uur (652 kinderen). De snelheid en accuratesse van informatieverwerking werd gemeten door middel van diverse gecomputeriseerde neuropsychologische tests (Amsterdamse Neuropsychologische taken). Kinderen bleken wat betreft werkgeheugen en visueel-ruimtelijke informatieverwerking in de vroege ochtend het slechtst te presteren. Voorts waren kinderen in de vroege ochtend trager, maar wel nauwkeuriger, bij een volgehouden aandachtstaak. Echter, kinderen vergaten in de vroege ochtend bij de volgehouden aandachtstaak vaker te reageren op de aangeboden stimuli, wat kan duiden op meer momenten van aandachtsverslapping. Bij gemakkelijke taken die vrij automatisch door kinderen uitgevoerd konden worden werden geen effecten van tijdstip van de dag gevonden.
Concluderend kan gesteld worden dat cognitieve prestaties bij kinderen worden bepaald door het tijdstip van de dag. Er worden slechtere prestaties gezien in de vroege ochtend bij enkele complexe taken en bij een volgehouden aandachtstaak. Het dient aanbeveling dat er in het onderwijs en de gezondheidszorg rekening wordt gehouden dat kinderen in de vroege ochtend, op bepaalde taken, gemiddeld suboptimaal presteren.