Cohort profile: The dutch tracking adolescents individual lives survey; TRAILS › Trails

TRAILS

Cohort profile: The dutch tracking adolescents individual lives survey; TRAILS

Dit artikel introduceert de belangrijkste kenmerken van de TRAILS studie, en bespreekt deze, waaronder de doelen van de studie, enkele belangrijke resultaten, en belangrijke kenmerken zoals de maten die zijn opgenomen in de studie, de mate van non-respons en attritie, en de samenstelling van de sample. Aangegeven wordt dat het centrale doel van TRAILS is om bij te dragen aan het verkrijgen van inzicht in de determinanten van mentale (on-)gezondheid en sociale ontwikkeling bij adolescenten en jong volwassenen, en in de onderliggende mechanismen die determinanten en deze uitkomsten met elkaar verbinden. Enkele belangrijke resultaten worden kort weergegeven, waarbij aandacht is besteed aan verschillende takken van onderzoek binnen TRAILS. Ten eerste zijn er psychometrische studies geweest die door middel van latente klasse analyse hebben gezocht naar onderliggende klassen van psychopathologische symptomen binnen verschillende typen stoornissen, zoals angst en depressie. Ten tweede hebben enkele studies zich gericht op het bepalen van profielen van endophenotypen in het TRAILS cohort. Ten derde is er een groep studies geweest die de relatie tussen temperament and mentale (on-)gezondheid heeft bepaald. Een laatste groep studies betrof de sociale relaties van adolescenten in en rond de schoolklas, zoals pesten en gepest worden, antisociaal en prosociaal gedrag en de sociale status van leerlingen in de klas. Het doel van deze paper over het TRAILS cohort is om TRAILS onder de aandacht te brengen van internationale onderzoekers die mogelijk kunnen leren van de ervaringen die onze studiegroep heeft opgedaan tijdens het uitvoeren van TRAILS, en/of die mogelijke aanknopingspunten zien in de studie voor samenwerking.