Optimal use of multi-informant data on co-occurrence of internalizing and externalizing problems. The TRAILS study › Trails

TRAILS

Optimal use of multi-informant data on co-occurrence of internalizing and externalizing problems. The TRAILS study

Bij het meten van psychische problemen kun je het beste gebruik maken van meerdere informanten. Bij kinderen vraag je dan bijvoorbeeld niet alleen aan de ouders, maar ook aan het kind zelf en de leraar wat er aan de hand is. Het blijkt dat die drie informanten vaak heel verschillende rapportages geven. Voor een onderzoek als TRAILS is dan de vraag hoe hiermee om te gaan. Een van de drie kiezen is nogal arbitrair en je gooit dan mogelijk waardevolle informatie weg. Je zou ook een gemiddelde kunnen berekenen over de drie informanten, maar dan houd je geen rekening met de grote verschillen die er bestaan. In dit artikel heb ik een model gebruikt en verder ontwikkeld om zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen informanten te gebruiken in je onderzoek. Het is vooral interessant en belangrijk voor toekomstig onderzoek om te bedenken waar verschillen tussen informanten vandaan komen en of ze belangrijke informatie toevoegen. Door mijn model te gebruiken zou je dit beter kunnen onderzoeken dan door simpelweg een gemiddelde te nemen of de informatie van slechts één informant. Ik denk dat het belangrijk is om verder na te denken over deze informanten kwestie, omdat de grote discrepanties laten zien dat het lastig is om te bepalen wanneer iemand een psychisch probleem heeft. Daarover bestaan heel verschillende meningen en de wetenschap heeft er geen eenduidig antwoord op.