The cross-cultural equivalence of parental rearing measure: EMBU-C › Trails

TRAILS

The cross-cultural equivalence of parental rearing measure: EMBU-C

(2006). . European Journal of Psychological Assessment, 22, 85-91.

In dit onderzoek is gekeken naar de cross-culturele validiteit van het instrument EMBU-c dat perceptie van opvoedingsstijlen meet. Nederlandse kinderen zijn vergeleken met migrantenkinderen. De resultaten van een multigroep confirmatieve factoranalyse toonden dat de factor structuur van de EMBU-C, met 2 latente factoren (Warmte, Afwijzing, Overbescherming) en betrouwbaarheid van deze factoren gelijk was in Nederlandse en migrantenkinderen. Deze resultaten ondersteunende de validiteit van het meetinstrument. Er was alleen een verschil in opvoedingsperceptie tussen Nederlandse en migrantenkinderen voor overbescherming. Migrantenkinderen scoorden hun ouders als meer overbeschermend dan Nederlandse kinderen. Nederlandse en migrantenkinderen verschilden niet wat betreft perceptie van warmte en afwijzing door hun ouders.