Evaluation of non-response bias in mental health determinants and outcomes in a large sample of pre-adolescents › Trails

TRAILS

Evaluation of non-response bias in mental health determinants and outcomes in a large sample of pre-adolescents

  • Bij grote bevolkingsstudies als TRAILS is het erg belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen om een goede, representatieve afspiegeling van de bevolking te krijgen. Aan de eerste meting van TRAILS deed 76% van iedereen die daarvoor in aanmerking kwam mee. Dat is hoog vergeleken met de meeste andere studies.
  • Bij TRAILS is erg veel moeite gedaan om ook relatief kwetsbare groepen te laten meedoen, onder andere door zo nodig huisbezoeken af te leggen en een lange bedenktijd mogelijk te maken. Deze extra maatregelen hebben de respons, met name in deze kwetsbare groepen, aanzienlijk vergroot.
  • Jongens weigerden wat vaker om mee te doen dan meisjes. Verder hadden jongeren die niet meededen aan TRAILS vaker laagopgeleide ouders en leerproblemen. De relatie tussen dit soort gegevens en psychische problemen verschilde echter niet tussen deelnemers en niet-deelnemers.