early online › Trails

TRAILS

early online

Opvoeding en familiefactoren: Oldehinkel AJ

Oldehinkel AJ, Ormel J. A longitudinal perspective on childhood adversities and onset risk of various psychiatric disorders. Eur J Child Adolesc Psychiatry, 2014, epub ahead of print.

Wat was al bekend over dit onderwerp:

 • Vroege stressvolle ervaringen hangen samen met minder welbevinden en meer psychische problemen in het latere leven. 
 • Meer kans om problemen te hebben betekent echter niet automatisch dat ook de kans om problemen te krijgen verhoogd is.
 • Om het effect van vroege stress op latere psychische problemen goed te begrijpen, is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen verschillende soorten stress en tussen verschillende soorten psychische problemen.

Wat deze studie toevoegt:

 • Kinderen met veel stress hebben een verhoogde kans om depressief te worden, maar dat risico neemt af naarmate ze ouder worden.
 • De kans op om angstklachten te krijgen is kleiner, maar neemt niet af over de tijd. 
 • Een inschatting van de totale hoeveelheid stress in de kindertijd is een betere voorspeller van latere psychische problemen dan specifieke gebeurtenissen in die periode.

 Link naar het artikel via Pubmed

Opvoeding en familiefactoren: Ormel J

Ormel, J., Raven, D.,  van Oort, F.,  Hartman, C.A., Reijneveld, S.A., Veenstra, R., Vollebergh, W.A.M.,  Buitelaar, J.,  Verhulst, F.C.,  & Oldehinkel, A.J. Mental health in Dutch adolescents: a TRAILS report on prevalence, severity, age of onset, continuity and co-morbidity of DSM disorders, Psychol Med, 2014, Jun 20:1-16 (epub ahead of print)

 Wat was al bekend over dit onderwerp

 • Veel van de psychische problemen bij volwassenen beginnen in de adolescentie.
 • Kennis over het optreden van psychische stoornissen in adolescenten in Nederland is beperkt.
   

Wat deze studie toevoegt

 • Op 19 jarige leeftijd heeft 15% van de Nederlandse adolescenten een psychische stoornis, terwijl 45% ooit een psychische stoornis heeft gehad.
 • Bijna de helft van de psychische stoornissen in jongeren is ernstig en gaat gepaard met beperkingen in het dagelijkse functioneren.
 • De gemiddelde leeftijd waarop stoornissen ontstaan varieert aanzienlijk.  Aandacht- (ADHD) en veel angststoornissen, met name fobieën, ontstaan vaak al voor het 10e levensjaar. 
 • Instabiele gezinsomstandigheden zijn een belangrijke risicofactor voor gedragsproblemen, waaronder crimineel gedrag en verslaving.
 • Veel problematiek concentreert zich in 5-10% van de adolescenten;  zij lopen als volwassene een groot risico op allerlei problemen.

 Link naar het artikel via Pubmed

Opvoeding en familiefactoren: Visser L

Visser L, de Winter AF, Vollebergh WA, Verhulst FC, Reijneveld SA. Do child's psychosocial functioning, and parent and family characteristics predict early alcohol use? The TRAILS Study. Eur J Public Health. 2014 [epub ahead of print]

Wat was al bekend over dit onderwerp

 • Vroeg alcoholgebruik hangt samen met negatieve gevolgen voor de gezondheid en het sociaal functioneren.
 • Onderzoek naar voorspellers van vroeg alcoholgebruik richt zich voornamelijk op alcoholgebruik voor het 14e of 15e levensjaar, terwijl een kwart van de jongeren  al eens alcohol heeft gebruikt voor het 12e levensjaar.

Wat deze studie toevoegt

 • Een beperkt aantal factoren blijkt voorspellend te zijn voor alcoholgebruik voor het 12e levensjaar: het opleidingsniveau van de vader (laag of gemiddeld), etniciteit (autochtoon), geslacht (jongen) en agressief gedrag gerapporteerd door de leerkracht.

Link naar het artikel via Pubmed

Opvoeding en familiefactoren: Oldehinkel AJ

Oldehinkel AJ, Hartman CA, Van Oort FVA, Nederhof E. Emotion recognition specialization and context-dependent risk of anxiety and depression in adolescents. Brain and Behavior, epub ahead of print (2015)

Wat was al bekend

 • Sommige adolescenten krijgen problemen ondanks een gunstige thuissituatie, terwijl anderen het goed doen ondanks moeilijke gezinsomstandigheden.
 • Misschien bestaan er eigenschappen die jongeren meer geschikt maken voor de ene omgeving dan voor de andere.
 • Het goed kunnen herkennen van bepaalde emoties zou zo’n eigenschap kunnen zijn.

Wat voegt deze studie toe

 • In deze studie is onderzocht of het goed kunnen herkennen van positieve of negatieve emoties van invloed is op hoe jongeren reageren op de gezinssituatie.
 • Jongeren die beter waren in het herkennen van positieve dan negatieve emoties hadden meer profijt van gunstige gezinsomstandigheden maar ook meer last van ongunstige gezinsomstandigheden. Jongeren die beter negatieve dan positieve emoties herkenden hadden juist minder profijt van gunstige gezinsomstandigheden maar ook minder last van ongunstige gezinsomstandigheden.
 • Dit betekent dat onze stijl van emotieherkenning ons gevoelig kan maken voor bepaalde omgevingen.

 Link naar het artikel via Pubmed

Opvoeding en familiefactoren: Ellis BJ

Ellis BJ, Oldehinkel AJ, Nederhof E. The Adaptive Calibration Model of stress responsivity: An empirical test in the Tracking Adolescents’ Individual Lives Survey study. Development and Psychopathology, 2016 Oct 24:1-21 (Epub ahead of print)

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Het Adaptieve Calibratie Model (ACM) voorspelt dat vroege stressvolle ervaringen de latere lichamelijke reacties op stress beïnvloeden op een manier die de kansen op overleving vergroot.
 • Het Adaptieve Calibratie Model lijkt veelbelovend maar is nog weinig getoetst in de praktijk. Kloppen de voorspellingen op basis van dit model?

Wat voegt deze studie toe?

 • In deze studie werden jongens ingedeeld in vier groepen op basis van hun lichamelijke reacties op sociale stress.
 • Deze groepen verschilden niet alleen in hun gedrag maar ook in hun voorgeschiedenis, op een manier die overeenkomt met voorspellingen van het Adaptieve Calibratie Model.
 • Dit zou kunnen betekenen dat de gevolgen van stressvolle ervaringen oorspronkelijk bedoeld zijn als aanpassingsreactie om meer kans op overleven te hebben. 

Link naar het artikel via Pubmed