2019 › Trails

TRAILS

2019

Opvoeding en familiefactoren: Voorspelt de leeftijd van de ouders emotionele en gedragsproblemen van hun kinderen?

Auteurs: Zondervan-Zwijnenburg MAJ, Veldkamp SAM, Nelemans SA, Neumann A, Barzeva SA, Branje SJT, Van Beijsterveldt CEM, e.a.

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • In veel westerse landen is de leeftijd waarop ouders hun eerste kind krijgen flink gestegen tijdens de afgelopen jaren.
 • Sommige eerdere studies vonden dat kinderen van oudere ouders meer kans hebben ernstige psychiatrische ziekten zoals autisme, bipolaire stoornissen en schizofrenie.
 • Dat roept de vraag op of de leeftijd van de ouders ook samenhangt met veelvoorkomende emotionele en gedragsproblemen, zoals angst en agressie.

Wat voegt deze studie toe?

 • Wij onderzochten of de leeftijd van de vader en de moeder samenhing met emotionele en gedragsproblemen op ongeveer tienjarige leeftijd. Dit gebeurde in vier studies, waaronder TRAILS, met samen meer dan 30.000 deelnemers.
 • Kinderen van oudere ouders hadden, gemiddeld, minder gedragsproblemen dan kinderen van jonge ouders.
 • Voor de hoeveelheid emotionele problemen maakte de leeftijd van de ouders niet uit.

Opvoeding en familiefactoren: Hoe groener, hoe beter? Is groen in de wijk een buffer voor het negatieve effect van stressvolle levensgebeurtenissen?

Auteurs: Weeland J, Laceulle OM, Nederhof E, Overbeek G, Reijneveld SA

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Hoe groen de wijk is waarin mensen wonen hangt samen met hun lichamelijke en psychische gezondheid.
 • We weten echter vrij weinig over hoe een groene wijk een positief effect op gezondheid uitoefent, en specifiek hoe een groene wijk bijdraagt aan de ontwikkeling van gedragsproblemen bij jongeren.
 • Een mogelijk mechanisme is dat een groene wijk indirect bijdraagt aan gezondheid via een sneller herstel van stress.

Wat voegt deze studie toe?

 • We vonden geen bewijs voor het idee dat een groene wijk bijdraagt aan minder gedragsproblemen, zowel direct of indirect via herstel van stress.
 • Het effect van stressvolle levensgebeurtenissen op gedrag is sterker voor jongeren die opgroeien in een groene wijk dan voor adolescenten die opgroeien in een minder groene wijk.
 • Sommige kenmerken van een groene wijk, zoals de aanwezigheid van afgeschermde plekken zonder toezicht zijn mogelijk niet gunstig voor de ontwikkeling van jongeren, maar bevorderen gedragsproblemen.