Richards JS › Trails

TRAILS

Richards JS

Sociale voorspellers van welbevinden en functioneren bij jongvolwassenen (een TRAILS studie)

Beyond not bad or just okay: social predictors of young adults’ wellbeing and functioning (a TRAILS study). Psychol Med. 2018 Sep 19:1-11. doi: 10.1017/S0033291718001976. [Epub ahead of print]

Wat was al bekend over dit onderwerp?

  • Zowel de relatie van jongeren met hun ouders als die met vrienden voorspellen hoe ze gaan functioneren als volwassenen.
  • Hoe de relatie met ouders het effect van vriendschapservaringen beïnvloedt, en omgekeerd, is minder duidelijk.

Wat voegt deze studie toe?

  • Vooral de relatie van jongeren hun met ouders voorspelt later functioneren.
  • Of en hoe vriendschapservaringen tijdens de adolescentie later functioneren beïnvloeden hangt af van de relatie met de ouders.
  • Een goede relatie met ouders kan beschermen tegen negatieve vriendschapservaringen, en andersom, maar negatieve ervaringen met ouders en vrienden kunnen elkaars effecten versterken.
  • Het is belangrijk om de effecten van de relaties met ouders en vrienden samen te bestuderen.

Link naar het artikel via Pubmed