2018 › Trails

TRAILS

2018

Opvoeding en familiefactoren: Sociale voorspellers van welbevinden en functioneren bij jongvolwassenen (een TRAILS studie)

Auteurs: Richards JS, Hartman CA, Jeronimus BF, Ormel J, Reijneveld SA, Veenstra R, Verhulst FC, e.a.

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Zowel de relatie van jongeren met hun ouders als die met vrienden voorspellen hoe ze gaan functioneren als volwassenen.
 • Hoe de relatie met ouders het effect van vriendschapservaringen beïnvloedt, en omgekeerd, is minder duidelijk.

Wat voegt deze studie toe?

 • Vooral de relatie van jongeren hun met ouders voorspelt later functioneren.
 • Of en hoe vriendschapservaringen tijdens de adolescentie later functioneren beïnvloeden hangt af van de relatie met de ouders.
 • Een goede relatie met ouders kan beschermen tegen negatieve vriendschapservaringen, en andersom, maar negatieve ervaringen met ouders en vrienden kunnen elkaars effecten versterken.
 • Het is belangrijk om de effecten van de relaties met ouders en vrienden samen te bestuderen.

Opvoeding en familiefactoren: Gevoeligheid voor psychosociale chronische stressoren en gedragsproblemen bij jongeren: Beïnvloeding door hartslag in rust en psychiatrische familiegeschiedenis

Auteurs: Zandstra ARE, Ormel J, Dietrich A, Van den Heuvel ER, Hoekstra PJ, Hartman CA

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Mensen verschillen in hun gevoeligheid voor psychische problemen na stress.
 • Eerder onderzoek vond dat het hebben van een lage hartslag in rust bij zou kunnen dragen aan gevoeligheid voor gedragsproblemen na stress.
 • Een andere factor die kan bijdragen aan stressgevoeligheid is of er psychische problemen in de familie voorkomen.

Wat voegt deze studie toe?

 • Het verband tussen stress en gedragsproblemen was sterk bij jongeren met hoge hartslag in rust maar zwak in adolescenten met lage hartslag in rust.
 • Dit effect van hartslag in rust was duidelijker bij jongeren met psychische problemen in de familie.

Opvoeding en familiefactoren: Chronische stressoren en gedragsproblemen bij jongeren: Genetische moderatie door Dopamine Receptor D4

Auteurs: Zandstra ARE, Ormel J, Hoekstra PJ, Hartman CA

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Blootstelling aan stress verhoogt de kans op psychische problemen, maar er zijn grote verschillen tussen mensen.
 • Het 7R-allel van het DRD4 gen (DRD4-7R) zou betrokken kunnen zijn bij de gevoeligheid voor gedragsproblemen na stress.
 • In eerder onderzoek naar het 7R-allel was wel duidelijk dat deze variant te maken had met gevoeligheid voor positieve invloeden, maar de resultaten over stress waren onduidelijk. 

Wat voegt deze studie toe?

 • Mensen met het DRD4-7R allel hebben meer kans op gedragsproblemen na stress dan mensen die dit allel niet hebben.
 • Jongeren met het DRD4-7R allel lijken gevoeliger te zijn voor stress dan jongeren zonder deze variant.