Visser L › Trails

TRAILS

Visser L

Visser L, de Winter AF, Vollebergh WA, Verhulst FC, Reijneveld SA. Do child's psychosocial functioning, and parent and family characteristics predict early alcohol use? The TRAILS Study. Eur J Public Health. 2015 Feb;25(1):38-43. doi: 10.1093/eurpub/cku072. Epub 2014 Jun 13.

Wat was al bekend over dit onderwerp

  • Vroeg alcoholgebruik hangt samen met negatieve gevolgen voor de gezondheid en het sociaal functioneren.
  • Onderzoek naar voorspellers van vroeg alcoholgebruik richt zich voornamelijk op alcoholgebruik voor het 14e of 15e levensjaar, terwijl een kwart van de jongeren  al eens alcohol heeft gebruikt voor het 12e levensjaar.

Wat deze studie toevoegt

  • Een beperkt aantal factoren blijkt voorspellend te zijn voor alcoholgebruik voor het 12e levensjaar: het opleidingsniveau van de vader (laag of gemiddeld), etniciteit (autochtoon), geslacht (jongen) en agressief gedrag gerapporteerd door de leerkracht.

Link naar het artikel via Pubmed