Parent-child positivity and romantic relationships in emerging adulthood – Congruence, compensation, and the role of social skills › Trails

TRAILS

Parent-child positivity and romantic relationships in emerging adulthood – Congruence, compensation, and the role of social skills

Wat was al bekend

  • De kwaliteit van de relaties die jongvolwassenen met hun ouders hadden beïnvloedt de ze met hun partners hebben. In het algemeen leiden goede ouder-kind relaties tot goede partner-relaties.
  • Maar ook  erg slechte ouder-kind relaties zouden tot een grotere toewijding en tevredenheid in relaties kunnen leiden omdat mensen proberen hun eerdere negatieve ervaringen te compenseren.
  • Sociale vaardigheden hangen samen met zowel ouder-kind relaties en partner relaties en kunnen misschien hun samenhang verklaren.  

Wat deze studie toevoegt

  • De meeste jongvolwassenen in TRAILS waren erg toegewijd aan en tevreden met hun partnerrelatie.
  • Zowel heel goede als heel slechte ouder-kind relaties voorspelden een extra grote toewijding in de partnerrelatie. Voor de tevredenheid met de relatie gold dit niet niet; die werd alleen door goede ouder-kind relatie voorspeld.
  • Sociale vaardigheden speelden geen grote rol in deze verbanden.