Kretschmer T › Trails

TRAILS

Kretschmer T

Configurations of Adolescents' Peer Experiences: Associations With Parent–Child Relationship Quality and Parental Problem Behavior. Tina Kretschmer, Miranda Sentse, Wim Meeus, Frank C. Verhulst, René Veenstra, Albertine J. Oldehinkel, Journal of Research on Adolescence, June 30, 2015

Wat was al bekend over dit onderwerp:

  • Kwaliteit van ouder-kind relaties en kenmerken van ouders beïnvloeden de relaties die adolescenten met hun leeftijdgenoten hebben en met wie adolescenten omgaan. 
  • De meeste eerdere studies hebben zich gericht op alleen maar één dimensie van relaties met leeftijdgenoten zoals kwaliteit van de relatie, pesten of gedragsproblemen, terwijl deze relaties multidimensionaal zijn.

Wat deze studie toevoegt:

  • Profielen van relaties met leeftijdgenoten laten zien dat de meeste adolescenten positieve relaties onderhouden met leeftijdgenoten die zich normatief gedragen.
  • Het hebben van positieve relaties met ouders verkleint de kans op negatieve relaties met leeftijdgenoten maar het verkleint niet de kans op het omgaan met antisociale leeftijdgenoten.
  • Vooral jongens hebben een verhoogde kans om met antisociale leeftijdgenoten om te gaan wanneer hun ouders ook gedragsproblemen vertonen.

Link naar het artikel