Effects of Structural and Dynamic Family Characteristics on the Development of Depressive and Aggressive Problems during Adolescence. The TRAILS Study › Trails

TRAILS

Effects of Structural and Dynamic Family Characteristics on the Development of Depressive and Aggressive Problems during Adolescence. The TRAILS Study

Wat was al bekend over dit onderwerp:

  • Structurele (lage sociaaleconomische status, scheiding en psychopathologie van ouders) en dynamische (afwijzing en warmte ouders) familiekenmerken zijn van invloed op de ontwikkeling van agressieve en depressieve problemen
  • Er is een sterke comorbiditeit tussen de ontwikkeling van agressieve en depressieve problemen

Wat deze studie toevoegt:

  • Dynamische familiekenmerken hadden een uniek effect op de ontwikkeling van agressieve en depressieve problemen, bovenop de effecten van structurele familiekenmerken
  • Afwijzing van ouders hing samen met een toename in agressieve en depressieve problemen, maar er waren wel verschillen tussen afwijzing van de vader en de moeder 
  • Warmte van ouders, en een toename daarin, hing samen met een afname van depressieve problemen
  • Een toename in depressieve problemen hing samen met een toename in agressieve problemen, maar niet andersom