2014 › Trails

TRAILS

2014

Opvoeding en familiefactoren: Oldehinkel AJ

Oldehinkel AJ, Ormel J. A longitudinal perspective on childhood adversities and onset risk of various psychiatric disorders. Eur J Child Adolesc Psychiatry, 2014 (open access via Springerlink.com)

Wat was al bekend over dit onderwerp:

 • Vroege stressvolle ervaringen hangen samen met minder welbevinden en meer psychische problemen in het latere leven. 
 • Meer kans om problemen te hebben betekent echter niet automatisch dat ook de kans om problemen te krijgen verhoogd is.
 • Om het effect van vroege stress op latere psychische problemen goed te begrijpen, is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen verschillende soorten stress en tussen verschillende soorten psychische problemen.

Wat deze studie toevoegt:

 • Kinderen met veel stress hebben een verhoogde kans om depressief te worden, maar dat risico neemt af naarmate ze ouder worden. 
 • De kans op om angstklachten te krijgen is kleiner, maar neemt niet af over de tijd. 
 • Een inschatting van de totale hoeveelheid stress in de kindertijd is een betere voorspeller van latere psychische problemen dan specifieke gebeurtenissen in die periode.

Link naar het artikel via PsycINFO

Opvoeding en familiefactoren: Oldehinkel AJ

Oldehinkel AJ, Ormel J, Verhulst FC, Nederhof E. Childhood adversities and adolescent depression: A matter of both risk and resilience.  Dev Psychopathol. 2014, 26(4), 1067-1075

Wat was al bekend over dit onderwerp

 • Vroege jeugdervaringen kunnen van invloed zijn op de manier waarop adolescenten met stressvolle gebeurtenissen omgaan en op hun kans om depressief te worden.
 • Over de manier waarop dit gebeurt bestaan uiteenlopende theorieën. Sommige gaan er van uit dat stressvolle jeugdervaringen mensen gevoeliger maken voor latere stress, andere dat ze daar juist weerbaarder van worden.

Wat deze studie toevoegt

 • In deze studie vonden we dat stressvolle jeugdervaringen de kans op een depressie vergroten. De kans op een depressie nam af naarmate die stressvolle ervaringen langer geleden waren.
 • Jongeren die stressvolle jeugdervaringen hadden doorstaan zonder daar op dat moment depressief van te worden waren minder gevoelig voor stress in de adolescentie dan jongeren zonder stressvolle jeugdervaringen.
 • Jongeren zonder stressvolle jeugdervaringen waren later het beste af in een omgeving met weinig stress.

Link naar het artikel via Pubmed

Opvoeding en familiefactoren: Sijtsema JJ

Sijtsema, J.J., Oldehinkel, A.J., Veenstra, R., Verhulst, F.C., & Ormel, J. Effects of Structural and Dynamic Family Characteristics on the Development of Depressive and Aggressive Problems during Adolescence. The TRAILS Study. European Child & Adolescent Psychiatry 2014, 23(6), 499-513

Wat was al bekend over dit onderwerp:

 • Structurele (lage sociaaleconomische status, scheiding en psychopathologie van ouders) en dynamische (afwijzing en warmte ouders) familiekenmerken zijn van invloed op de ontwikkeling van agressieve en depressieve problemen
 • Er is een sterke comorbiditeit tussen de ontwikkeling van agressieve en depressieve problemen

Wat deze studie toevoegt:

 • Dynamische familiekenmerken hadden een uniek effect op de ontwikkeling van agressieve en depressieve problemen, bovenop de effecten van structurele familiekenmerken
 • Afwijzing van ouders hing samen met een toename in agressieve en depressieve problemen, maar er waren wel verschillen tussen afwijzing van de vader en de moeder 
 • Warmte van ouders, en een toename daarin, hing samen met een afname van depressieve problemen
 • Een toename in depressieve problemen hing samen met een toename in agressieve problemen, maar niet andersom

Link naar het artikel op Pubmed

Opvoeding en familiefactoren: Van Gils A

Anne van Gils, Karin A.M. Janssens & Judith G.M. Rosmalen. Family Disruption Increases Functional Somatic Symptoms in Late Adolescence: The TRAILS Study. Health Psychology 2014, 33(11), 1354-1361

Wat was al bekend over dit onderwerp:

 • Onbegrepen klachten zijn lichamelijke klachten die niet door een medische aandoening verklaard kunnen worden.
 • 20-25 % van de jongeren heeft last van onbegrepen klachten, maar het is niet precies bekend waardoor deze ontstaan.
 • Stressvolle levensgebeurtenissen, angst en depressie vergroten de kans op onbegrepen klachten.

Wat deze studie toevoegt:

 • Jongeren met gescheiden of overleden ouder(s) hebben gemiddeld meer last van onbegrepen klachten. Dit geldt zowel voor jongens als voor meisjes.
 • Mogelijk wordt dit voor een deel verklaard door een toename van angst en/of depressie.

Link naar het arikel op Pubmed