The impact of parenting styles on adolescent alcohol use: the TRAILS study › Trails

TRAILS

The impact of parenting styles on adolescent alcohol use: the TRAILS study

Wat was al bekend over dit onderwerp

  • Alhoewel de autonomie toeneemt tijdens de overgang naar de adolescentie, blijven ouders belangrijk voor de ontwikkeling van de adolescent.
  • Drie kernaspecten van opvoeding zijn overbescherming, emotionele warmte en rejectie.
  • Deze kernaspecten kunnen invloed hebben op alcoholgebruik, echter de literatuur hierover laat geen afdoende bewijs zien. 

Wat deze studie toevoegt

  • Alhoewel het verband zwak is, hebben adolescenten die overbescherming bij hun ouders rapporteren een verhoogd risico om regelmatig alcohol te gaan gebruiken.