2010 › Trails

TRAILS

2010

Opvoeding en familiefactoren: De precaire balans tussen ouderlijke bescherming, rondhangen door en autonomie voor jongeren en de relatie met antisociaal gedrag

Auteurs: Sentse M, Dijkstra JK, Lindenberg S, Ormel J, Veenstra R

In een grote steekproef van jonge adolescenten (T2: N = 1007; M leeftijd = 13.50; 50.3% meisjes), is het effect van overbescherming en gebrek aan supervisie/structuur (op straat rondhangen met vrienden) onderzocht op antisociaal gedrag 2,5 jaar later. Hierbij werd gecontroleerd voor geslacht en de kennis die ouders over hun kinderen hebben met betrekking tot vrienden, vrije tijd invulling en dergelijke. Tevens werd bekeken in hoeverre biologische ontwikkeling en het hebben van antisociale vrienden de onderzochte relaties modereren. De resultaten lieten zien dat overbescherming tot meer antisociaal gedrag leidt, al gold dit effect alleen voor jongens en voor adolescenten die voorlopen in hun biologische ontwikkeling. Het negatieve effect van rondhangen op straat gold alleen voor jongens en voor adolescenten met antisociale vrienden. De resultaten wijzen op een delicate balans tussen overbescherming en gebrek aan supervisie van ouders met betrekking tot de autonomie van adolescenten.

Opvoeding en familiefactoren: Rejection and Acceptance across Contexts: Parents and Peers as Risks and Buffers for Early Adolescent Psychopathology. The TRAILS Study

Auteurs: Sentse M, Lindenberg S, Omvlee A, Ormel J, Veenstra R

In het TRAILS bestand van wave 1 en wave 2 (1023 jongeren van gemiddeld 13.5 jaar oud, waarvan 55% meisjes) is onderzocht of de effecten van afwijzing en acceptatie door ouders en leeftijdgenoten op gedragsproblemen in de adolescentie blijven bestaan wanneer deze tegelijkertijd bekeken worden. Daarnaast hebben we gekeken of acceptatie in de ene context (bijv. ouders) kan bufferen voor afwijzing in de andere context (bijv. leeftijdgenoten). We vonden, wanneer we keken naar al deze effecten tegelijkertijd, dat (1) het beschermende effect van acceptatie door ouders en het risico-effect van afwijzing door leeftijdgenoten verdwenen, (2) het beschermende effect van acceptatie door leeftijdgenoten en het risico-effect van afwijzing door ouders sterk bleven en (3) acceptatie door leeftijdgenoten gedeeltelijk kon bufferen voor afwijzing door ouders (n.b. dit laatste effect bleef desondanks sterk gerelateerd aan gedragsproblemen). Deze resultaten impliceren dat de contexten bestaande uit ouders en leeftijdgenoten met elkaar in verband staan en effecten van deze contexten van elkaar afhankelijk zijn.