Overbescherming door de ouders voorspelt het verloop van functionele klachten bij jongeren › Trails

TRAILS

Overbescherming door de ouders voorspelt het verloop van functionele klachten bij jongeren

Functionele klachten zijn lichamelijke klachten waarvoor een arts geen verklaring kan vinden. Ze komen veel voor bij jongeren: zo’n 25% van de jongeren heeft chronische of terugkerende pijn, ongeveer 50% heeft last van buikklachten en 10% is chronisch vermoeid. Het is nog grotendeels onduidelijk waardoor deze klachten veroorzaakt worden. Waarschijnlijk zijn ze het resultaat van een ingewikkeld samenspel tussen verschillende oorzaken, die zowel op biologisch, psychologisch als sociaal vlak kunnen liggen. Al uit eerder onderzoek is gebleken dat ouders een rol kunnen spelen bij het ontstaan of beloop van functionele klachten van hun kinderen. Ons onderzoek richt zich speciaal op de rol van overbescherming door de ouders in het beloop van functionele klachten. We hebben gekeken of het zo is dat wanneer hun ouders overbeschermend zijn, jongeren lastiger van hun klachten afkomen. Dit bleek inderdaad zo te zijn. Ook hebben we gekeken hoe deze relatie verklaard kan worden. Het zou zo kunnen zijn dat ouders die overbeschermend zijn meer opvoedingsstress ervaren. Overbeschermende ouders hebben namelijk de neiging controle over de opvoedingssituatie te hebben en kunnen gestrest raken wanneer dit niet lukt. Deze opvoedingsstress kan op haar beurt weer zorgen voor een slechter beloop van de functionele klachten van de jongere. Inderdaad bleek opvoedingsstress een klein deel van de negatieve invloed die overbeschermende ouders op het beloop van de functionele klachten van hun kinderen hebben te verklaren. Aangezien opvoedingstress slechts een deel van de relatie verklaart, zal er verder onderzoek gedaan moeten worden om precies te weten te komen waarom kinderen van overbeschermende ouders lastiger van hun functionele klachten afkomen. Belangrijk is om je te realiseren dat het hebben van overbeschermende ouders maar een klein deel van het verloop van de functionele klachten van jongeren voorspelt. Er zijn, zoals al genoemd, veel meer factoren die een rol spelen in het verloop van functionele klachten. Verder is het belangrijk dat het hier gaat om een onbewust proces, overbeschermende ouders zullen vaak niet doorhebben dat hun gedrag het verloop van de functionele klachten van hun kinderen negatief beïnvloedt.