2008 › Trails

TRAILS

2008

Opvoeding en familiefactoren: Parental divorce and offspring depressive symptoms: Dutch developmental trends during early adolescence

Auteurs: Oldehinkel AJ, Ormel J, Veenstra R, De Winter AF, Verhulst FC
  • Wanneer ouders gaan scheiden kan dit leiden tot depressieve symptomen bij hun kinderen. Dit is echter niet bij iedereen in dezelfde mate het geval.
  • In het algemeen hebben meisjes een grotere kans om depressief te worden na een scheiding dan jongens.
  • Deze verschillen tussen jongens en meisjes ontstaan pas in de vroege adolescentie: pas dan zien ontwikkelen meisjes gemiddeld meer depressieve symptomen dan jongens en dan jongeren die geen scheiding hebben meegemaakt.
  • De leeftijd waarop jongeren de scheiding meemaakten is niet van invloed: ook als ze al lang geleden een scheiding hebben meegemaakt lopen meisjes kans om in de adolescentie depressieve symptomen te ontwikkelen. Kennelijk leidt de scheiding bij hen tot een verborgen kwetsbaarheid die zich pas in de adolescentie openbaart.