Temperament, sociale omgeving en antisociaal gedrag van jongens en meisjes › Trails

TRAILS

Temperament, sociale omgeving en antisociaal gedrag van jongens en meisjes

Antisociaal gedrag kan worden getriggerd door sociale ervaringen en door de manier waarop hiermee wordt omgegaan. In deze studie kijken we naar hoe temperament, opvoeding en sociaal-economische status (SES) kunnen beschermen tegen de ontwikkeling van antisociaal gedrag. We hebben deze factoren en antisociaal gedrag gemeten met vragenlijsten bij 2230 kinderen (10-12 jaar) en hun ouders. SES hebben we bepaald met informatie over opleidingsniveau, beroep en inkomen van de ouders. Temperament (frustratie en effortful control), opvoeding (overbescherming, afwijzing en emotionele warmte) en SES waren gerelateerd aan antisociaal gedrag. SES was alleen gerelateerd aan antisociaal gedrag bij kinderen met een laag niveau van effortful control of met een hoog niveau van frustratie. Verder waren de verbanden van lage SES met antisociaal gedrag sterker voor jongens dan voor meisjes. Dus, de effecten van SES zijn afhankelijk van zowel het temperament als het geslacht van het kind.