Psychische problemen en (psychosociale) werkfactoren vanuit een levensloopperspectief › Trails

TRAILS

Psychische problemen en (psychosociale) werkfactoren vanuit een levensloopperspectief

Wat was al bekend over het onderwerp?

  • Ongeveer 75% van de psychische problemen ontstaat in de adolescentie; veel van deze problemen blijven bestaan tijdens de volwassenheid
  • Mensen met psychische problemen hebben een hoger risico om werkloos te raken en om een lager loon te krijgen. Ook ervaren ze hun psychosociale werkomgeving als negatiever dan mensen zonder psychische problemen.
  • Eerder onderzoek is gedaan bij mensen die al aan het werk waren, en mogelijk al negatief beïnvloed zijn door hun werkomstandigheden.

Wat voegt deze studie toe?

  • Jongvolwassenen met langdurige emotionele problemen werkten minder uren per week, hadden een lager inkomen, en ervaarden hun psychosociale werkomgeving als negatiever dan jongvolwassenen zonder emotionele problemen.
  • Jongvolwassenen met langdurige gedragsproblemen werkten gemiddeld meer uren en hadden een hoger inkomen dan jongvolwassenen zonder deze problemen.
  • Psychische problemen kunnen langdurig gevolgen hebben voor arbeidsmarktparticipatie. Het is daarom belangrijk deze problemen vroegtijdig te identificeren en te behandelen.