2017 › Trails

TRAILS

2017

Opleiding & werk: Functionele uitkomsten van psychische stoornissen bij kinderen en adolescenten

Auteurs: Ormel J, Oerlemans AM, Raven D, Laceulle OM, Hartman CA, Veenstra R, Verhulst FC, e.a.

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Psychiatrische aandoeningen leveren de grootste bijdrage aan de wereldwijde ziektelast onder jongeren.
 • Psychische gezondheid is gerelateerd aan het economisch, psychisch en sociaal functioneren en het gezondheidsgedrag van een persoon.
 • Het is onduidelijk of ook psychiatrische aandoeningen uit het verleden gerelateerd zijn aan het huidige functioneren.

Wat voegt deze studie toe?

 • Zowel de eerdere psychiatrische aandoeningen als de huidige psychische gezondheid zijn gerelateerd aan het economisch, psychisch en sociaal functioneren en het gezondheidsgedrag van een persoon.
 • Het risico op slecht functioneren verdubbelt met elke extra psychiatrische aandoening tijdens de jeugd. Op zijn beurt verhoogt slecht functioneren de kans op toekomstige psychische problemen en verlies van kwaliteit van leven.
 • Het voorkomen en behandelen van psychiatrische aandoeningen in de jeugd kan de ziektelast onder jongeren mogelijk verminderen en het latere functioneren als volwassene verbeteren.

Opleiding & werk: Psychische problemen en (psychosociale) werkfactoren vanuit een levensloopperspectief

Auteurs: Veldman K, Reijneveld SA, Verhulst FC, Ortiz JA, Bültmann U

Wat was al bekend over het onderwerp?

 • Ongeveer 75% van de psychische problemen ontstaat in de adolescentie; veel van deze problemen blijven bestaan tijdens de volwassenheid
 • Mensen met psychische problemen hebben een hoger risico om werkloos te raken en om een lager loon te krijgen. Ook ervaren ze hun psychosociale werkomgeving als negatiever dan mensen zonder psychische problemen.
 • Eerder onderzoek is gedaan bij mensen die al aan het werk waren, en mogelijk al negatief beïnvloed zijn door hun werkomstandigheden.

Wat voegt deze studie toe?

 • Jongvolwassenen met langdurige emotionele problemen werkten minder uren per week, hadden een lager inkomen, en ervaarden hun psychosociale werkomgeving als negatiever dan jongvolwassenen zonder emotionele problemen.
 • Jongvolwassenen met langdurige gedragsproblemen werkten gemiddeld meer uren en hadden een hoger inkomen dan jongvolwassenen zonder deze problemen.
 • Psychische problemen kunnen langdurig gevolgen hebben voor arbeidsmarktparticipatie. Het is daarom belangrijk deze problemen vroegtijdig te identificeren en te behandelen.