Childhood adversities and educational attainment in young adulthood: the role of mental health problems in adolescence › Trails

TRAILS

Childhood adversities and educational attainment in young adulthood: the role of mental health problems in adolescence

 Wat was al bekend over het onderwerp?

  • Als kinderen negatieve gebeurtenissen meemaken, zoals bijvoorbeeld een ernstige ziekte, overlijden of scheiding van hun ouders, kan dat grote en langdurige gevolgen hebben.
  • Jongeren die een negatieve gebeurtenis hebben meegemaakt hebben meer psychische klachten.
  • Zowel het meemaken van negatieve gebeurtenissen als het hebben van psychische klachten, zorgen vaak voor slechtere schoolprestaties.

Wat voegt deze studie toe?

  • Bij jongens zorgt het meemaken van negatieve gebeurtenissen voor slechtere schoolprestaties, bij meisjes niet.
  • Dit verband komt deels doordat het meemaken van negatieve gebeurtenissen zorgt voor meer gedragsproblemen. Het hebben van gedragsproblemen leidt weer tot slechtere schoolprestaties.
  • Het is daarom belangrijk dat jongens worden geholpen in het omgaan met negatieve gebeurtenissen.