Mental health trajectories from childhood to young adulthood affect the educational and employment status of young adults: results from the TRAILS study › Trails

TRAILS

Mental health trajectories from childhood to young adulthood affect the educational and employment status of young adults: results from the TRAILS study

Wat was al bekend over dit onderwerp?

  • Psychische problemen hebben een negatieve invloed op het opleidingsniveau en de arbeidsmarktparticipatie van jongeren
  • Het behalen van een startkwalificatie (d.w.z. een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger) verhoogt de kans op het vinden en behouden van een baan.
  • Inactief zijn op jonge leeftijd (d.w.z. niet naar school en zonder werk) heeft een negatieve invloed op het welbevinden van jongeren.
  • Jongeren die aan het werk zijn zonder startkwalificatie en jongeren die inactief zijn, hebben een verhoogde kans op ongunstige arbeidsmarktuitkomsten, zoals tijdelijke contracten en werkloosheid.

Wat deze studie toevoegt?

  • Bij de meerderheid van de jongeren (85-90%) blijkt de psychische gezondheid stabiel te zijn gedurende de adolescentie. 
  • Het beloop van psychische gezondheid  hangt samen met de onderwijs- en werkstatus van jongeren: Jongeren met langdurige psychische problemen hebben een grotere kans om aan het werk te zijn zonder startkwalificatie of inactief te zijn.
  • Psychische problemen kunnen langdurige gevolgen hebben voor arbeidsmarktparticipatie. Het is daarom belangrijk deze problemen vroegtijdig te identificeren en te behandelen.