2015 › Trails

TRAILS

2015

Opleiding & werk: Mental health trajectories from childhood to young adulthood affect the educational and employment status of young adults: results from the TRAILS study

Auteurs: Veldman K., Reijneveld S.A., Almansa Ortiz J., Verhulst R.C., Bültmann U.

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Psychische problemen hebben een negatieve invloed op het opleidingsniveau en de arbeidsmarktparticipatie van jongeren
 • Het behalen van een startkwalificatie (d.w.z. een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger) verhoogt de kans op het vinden en behouden van een baan.
 • Inactief zijn op jonge leeftijd (d.w.z. niet naar school en zonder werk) heeft een negatieve invloed op het welbevinden van jongeren.
 • Jongeren die aan het werk zijn zonder startkwalificatie en jongeren die inactief zijn, hebben een verhoogde kans op ongunstige arbeidsmarktuitkomsten, zoals tijdelijke contracten en werkloosheid.

Wat deze studie toevoegt?

 • Bij de meerderheid van de jongeren (85-90%) blijkt de psychische gezondheid stabiel te zijn gedurende de adolescentie. 
 • Het beloop van psychische gezondheid  hangt samen met de onderwijs- en werkstatus van jongeren: Jongeren met langdurige psychische problemen hebben een grotere kans om aan het werk te zijn zonder startkwalificatie of inactief te zijn.
 • Psychische problemen kunnen langdurige gevolgen hebben voor arbeidsmarktparticipatie. Het is daarom belangrijk deze problemen vroegtijdig te identificeren en te behandelen.
Link naar publicatie

Opleiding & werk: Childhood adversities and educational attainment in young adulthood: the role of mental health problems in adolescence

Auteurs: Veldman K., Bültmann U., Almansa J., Reijneveld S.A.

 Wat was al bekend over het onderwerp?

 • Als kinderen negatieve gebeurtenissen meemaken, zoals bijvoorbeeld een ernstige ziekte, overlijden of scheiding van hun ouders, kan dat grote en langdurige gevolgen hebben.
 • Jongeren die een negatieve gebeurtenis hebben meegemaakt hebben meer psychische klachten.
 • Zowel het meemaken van negatieve gebeurtenissen als het hebben van psychische klachten, zorgen vaak voor slechtere schoolprestaties.

Wat voegt deze studie toe?

 • Bij jongens zorgt het meemaken van negatieve gebeurtenissen voor slechtere schoolprestaties, bij meisjes niet.
 • Dit verband komt deels doordat het meemaken van negatieve gebeurtenissen zorgt voor meer gedragsproblemen. Het hebben van gedragsproblemen leidt weer tot slechtere schoolprestaties.
 • Het is daarom belangrijk dat jongens worden geholpen in het omgaan met negatieve gebeurtenissen.
Link naar publicatie