2015 › Trails

TRAILS

2015

Opleiding & werk: Mental health trajectories from childhood to young adulthood affect the educational and employment status of young adults: results from the TRAILS study

Auteurs: Veldman K, Reijneveld SA, Ortiz JA, Verhulst FC, Bültmann U

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Psychische problemen hebben een negatieve invloed op het opleidingsniveau en de arbeidsmarktparticipatie van jongeren
 • Het behalen van een startkwalificatie (d.w.z. een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger) verhoogt de kans op het vinden en behouden van een baan.
 • Inactief zijn op jonge leeftijd (d.w.z. niet naar school en zonder werk) heeft een negatieve invloed op het welbevinden van jongeren.
 • Jongeren die aan het werk zijn zonder startkwalificatie en jongeren die inactief zijn, hebben een verhoogde kans op ongunstige arbeidsmarktuitkomsten, zoals tijdelijke contracten en werkloosheid.

Wat deze studie toevoegt?

 • Bij de meerderheid van de jongeren (85-90%) blijkt de psychische gezondheid stabiel te zijn gedurende de adolescentie. 
 • Het beloop van psychische gezondheid  hangt samen met de onderwijs- en werkstatus van jongeren: Jongeren met langdurige psychische problemen hebben een grotere kans om aan het werk te zijn zonder startkwalificatie of inactief te zijn.
 • Psychische problemen kunnen langdurige gevolgen hebben voor arbeidsmarktparticipatie. Het is daarom belangrijk deze problemen vroegtijdig te identificeren en te behandelen.

Opleiding & werk: Childhood adversities and educational attainment in young adulthood: the role of mental health problems in adolescence

Auteurs: Veldman K, Bültmann U, Almansa J, Reijneveld SA

 Wat was al bekend over het onderwerp?

 • Als kinderen negatieve gebeurtenissen meemaken, zoals bijvoorbeeld een ernstige ziekte, overlijden of scheiding van hun ouders, kan dat grote en langdurige gevolgen hebben.
 • Jongeren die een negatieve gebeurtenis hebben meegemaakt hebben meer psychische klachten.
 • Zowel het meemaken van negatieve gebeurtenissen als het hebben van psychische klachten, zorgen vaak voor slechtere schoolprestaties.

Wat voegt deze studie toe?

 • Bij jongens zorgt het meemaken van negatieve gebeurtenissen voor slechtere schoolprestaties, bij meisjes niet.
 • Dit verband komt deels doordat het meemaken van negatieve gebeurtenissen zorgt voor meer gedragsproblemen. Het hebben van gedragsproblemen leidt weer tot slechtere schoolprestaties.
 • Het is daarom belangrijk dat jongens worden geholpen in het omgaan met negatieve gebeurtenissen.

Opleiding & werk: De rol van basale cortisol in het voorspellen van psychische problemen gedurende de overgang naar de middelbare school

Auteurs: Zandstra ARE, Ormel J, Nederhof E, Hoekstra PJ, Hartman CA

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Eerder onderzoek heeft laten zien dat de hoeveelheid van het stresshormoon cortisol samenhangt met de gevoeligheid voor stress.
 • Individuele verschillen in de gevoeligheid voor stress vallen vooral op bij grote veranderingen, zoals de overgang naar de middelbare school.
 • Eerder onderzoek heeft gevonden dat de overgang naar de middelbare school zorgde voor psychische problemen. Dit onderzoek hield geen rekening met hoe deze overgang werd ervaren door de jongeren.

Wat voegt deze studie toe?

 • Jongeren met veel cortisol kregen meer psychische problemen als ze de overgang naar de middelbare school als negatief hadden ervaren, maar jongeren met weinig cortisol niet.
 • Als de overgang naar de middelbare school positief werd ervaren, was er geen verband met psychische problemen.
 • Jongeren met veel cortisol lijken gevoeliger voor psychische problemen als ze stressvolle veranderingen meemaken.