2015 › Trails

TRAILS

2015

Middelenmisbruik: Reward-Related Attentional Bias and Adolescent Substance Use: a Prognostic Relationship?

Auteurs: Van Hemel-Ruiter ME, De Jong PJ, Ostafin BD, Oldehinkel AJ

Wat was al bekend over dit onderwerp

 • Jongeren bij wie de aandacht sterk gericht is op aantrekkelijke, beloningsgerelateerde prikkels gebruiken meer alcohol, sigaretten en cannabis. 

Wat deze studie toevoegt

 • Beloningsgerichte aandacht voorspelt middelengebruik drie jaar later.
 • Jongeren die sterk op beloningsprikkels gericht zijn  hebben een grotere kans om harddrugs te gaan gebruiken.
 • Beloningsgerichte aandacht speelt een grotere rol bij het beginnen van middelengebruik dan bij de verdere ontwikkeling ervan.

Middelenmisbruik: De psychische gezondheid van Nederlandse adolescenten: een TRAILS verslag van de prevalentie, ernst, continuïteit en leeftijd van ontstaan van DSM-gedefinieerde psychische stoornissen

Auteurs: Ormel J, Raven D, Van Oort F, Hartman CA, Reijneveld SA, Veenstra R, Vollebergh WAM, e.a.

 Wat was al bekend over dit onderwerp

 • Veel van de psychische problemen bij volwassenen beginnen in de adolescentie.
 • Kennis over het optreden van psychische stoornissen in adolescenten in Nederland is beperkt.
   

Wat deze studie toevoegt

 • Op 19 jarige leeftijd heeft 15% van de Nederlandse adolescenten een psychische stoornis, terwijl 45% ooit een psychische stoornis heeft gehad.
 • Bijna de helft van de psychische stoornissen in jongeren is ernstig en gaat gepaard met beperkingen in het dagelijkse functioneren.
 • De gemiddelde leeftijd waarop stoornissen ontstaan varieert aanzienlijk.  Aandacht- (ADHD) en veel angststoornissen, met name fobieën, ontstaan vaak al voor het 10e levensjaar. 
 • Instabiele gezinsomstandigheden zijn een belangrijke risicofactor voor gedragsproblemen, waaronder crimineel gedrag en verslaving.
 • Veel problematiek concentreert zich in 5-10% van de adolescenten;  zij lopen als volwassene een groot risico op allerlei problemen.

Middelenmisbruik: Do child's psychosocial functioning, and parent and family characteristics predict early alcohol use? The TRAILS Study

Auteurs: Visser L, De Winter AF, Vollebergh WAM, Verhulst FC, Reijneveld SA

Wat was al bekend over dit onderwerp

 • Vroeg alcoholgebruik hangt samen met negatieve gevolgen voor de gezondheid en het sociaal functioneren.
 • Onderzoek naar voorspellers van vroeg alcoholgebruik richt zich voornamelijk op alcoholgebruik voor het 14e of 15e levensjaar, terwijl een kwart van de jongeren  al eens alcohol heeft gebruikt voor het 12e levensjaar.

Wat deze studie toevoegt

 • Een beperkt aantal factoren blijkt voorspellend te zijn voor alcoholgebruik voor het 12e levensjaar: het opleidingsniveau van de vader (laag of gemiddeld), etniciteit (autochtoon), geslacht (jongen) en agressief gedrag gerapporteerd door de leerkracht.