Visser L › Trails

TRAILS

Visser L

Visser L, de Winter AF, Vollebergh WA, Verhulst FC, Reijneveld SA. The impact of parenting styles on adolescent alcohol use: the TRAILS study. Eur Addict Res. 2013;19(4):165-72

Wat was al bekend over dit onderwerp

  • Alhoewel de autonomie toeneemt tijdens de overgang naar de adolescentie, blijven ouders belangrijk voor de ontwikkeling van de adolescent.
  • Drie kernaspecten van opvoeding zijn overbescherming, emotionele warmte en rejectie.
  • Deze kernaspecten kunnen invloed hebben op alcoholgebruik, echter de literatuur hierover laat geen afdoende bewijs zien. 

Wat deze studie toevoegt

  • Alhoewel het verband zwak is, hebben adolescenten die overbescherming bij hun ouders rapporteren een verhoogd risico om regelmatig alcohol te gaan gebruiken.

Link naar het artikel via Pubmed