2013 › Trails

TRAILS

2013

Middelenmisbruik: Cannabis gebruik en kwetsbaarheid voor psychose in de vroege adolescentie – een TRAILS studie

Auteurs: Griffith-Lendering MFH, Wigman JTW, Prince van Leeuwen A, Huijbregts SCJ, Ormel J, Verhulst FC, Van Os J, e.a.

Wat was al bekend over dit onderwerp:

 • Het gebruik van cannabis is gerelateerd aan een breed scala van psychische problemen, waaronder psychotische stoornissen.
 • Er is bewijs voor de zogenaamde ‘zelf-medicatie hypothese’ in deze relatie, waarbij psychotische symptomen voorafgaan aan cannabisgebruik.
 • Er is meer bewijs voor de zogenaamde ‘damage hypothese’, waarbij cannabisgebruik psychotische symptomen veroorzaakt.
 • Het is onduidelijk wat de volgorde is van dit verband tijdens de adolescentie.

Wat deze studie toevoegt:

 • Tijdens de adolescentie is er bewijs gevonden voor de zelf-medication hypothese, mogelijk omdat adolescenten met een kwetsbaarheid voor psychose cannabis gaan gebruiken voor de kalmerende of geruststellende effecten.
 • Er is ook bewijs gevonden voor de damage hypothese tijdens de adolescentie, mogelijk doordat het gebruik van cannabis neurobiologische veranderingen met zich mee brengt die kunnen leiden tot kwetsbaarheid voor psychose.

Middelenmisbruik: The impact of parenting styles on adolescent alcohol use: the TRAILS study

Auteurs: Visser L, De Winter AF, Vollebergh WAM, Verhulst FC, Reijneveld SA

Wat was al bekend over dit onderwerp

 • Alhoewel de autonomie toeneemt tijdens de overgang naar de adolescentie, blijven ouders belangrijk voor de ontwikkeling van de adolescent.
 • Drie kernaspecten van opvoeding zijn overbescherming, emotionele warmte en rejectie.
 • Deze kernaspecten kunnen invloed hebben op alcoholgebruik, echter de literatuur hierover laat geen afdoende bewijs zien. 

Wat deze studie toevoegt

 • Alhoewel het verband zwak is, hebben adolescenten die overbescherming bij hun ouders rapporteren een verhoogd risico om regelmatig alcohol te gaan gebruiken.

Middelenmisbruik: Alcohol use and abuse in young adulthood: do self-control and parents' perceptions of friends during adolescence modify peer influence? The TRAILS study

Auteurs: Visser L, De Winter AF, Veenstra R, Verhulst FC, Reijneveld SA

Wat was al bekend over dit onderwerp

 • Alcoholgebruik van vrienden verhoogt het risico op alcoholgebruik van jong volwassenen.
 • Er is geen tot weinig onderzoek gedaan naar de vraag of dit verband wordt beïnvloed door  het oordeel van ouders over de vrienden van hun kind en door de mate van zelfcontrole.
 • In de meeste eerdere onderzoeken naar de invloed van vrienden is geen onderscheid gemaakt tussen alcoholgebruik en -misbruik.

Wat deze studie toevoegt

 • Alcoholgebruik door vrienden vergroot het risico op alcoholgebruik en -misbruik door jongvolwassenen, terwijl een lage mate van zelfcontrole alleen het risico op alcoholmisbruik door jongvolwassenen vergroot. 
 • Dit effect van vrienden wordt niet beïnvloed door het oordeel van ouders over de vrienden van hun kind en de zelfcontrole van de adolescent.
 • Alcoholgebruik door leeftijdsgenoten en zelfcontrole moeten daarom afzonderlijke doelen zijn bij de preventie van alcoholgebruik en -misbruik.