2013 › Trails

TRAILS

2013

Middelenmisbruik: Cannabis gebruik en kwetsbaarheid voor psychose in de vroege adolescentie – een TRAILS studie

Auteurs: Griffith-Lendering MFH, Wigman JTW, Prince van Leeuwen A, Huijbregts SCJ, Ormel J, Verhulst FC, Van Os J, e.a.

Wat was al bekend over dit onderwerp:

 • Het gebruik van cannabis is gerelateerd aan een breed scala van psychische problemen, waaronder psychotische stoornissen.
 • Er is bewijs voor de zogenaamde ‘zelf-medicatie hypothese’ in deze relatie, waarbij psychotische symptomen voorafgaan aan cannabisgebruik.
 • Er is meer bewijs voor de zogenaamde ‘damage hypothese’, waarbij cannabisgebruik psychotische symptomen veroorzaakt.
 • Het is onduidelijk wat de volgorde is van dit verband tijdens de adolescentie.

Wat deze studie toevoegt:

 • Tijdens de adolescentie is er bewijs gevonden voor de zelf-medication hypothese, mogelijk omdat adolescenten met een kwetsbaarheid voor psychose cannabis gaan gebruiken voor de kalmerende of geruststellende effecten.
 • Er is ook bewijs gevonden voor de damage hypothese tijdens de adolescentie, mogelijk doordat het gebruik van cannabis neurobiologische veranderingen met zich mee brengt die kunnen leiden tot kwetsbaarheid voor psychose.
Link naar publicatie

Middelenmisbruik: The impact of parenting styles on adolescent alcohol use: the TRAILS study

Auteurs: Visser L, De Winter AF, Vollebergh WAM, Verhulst FC, Reijneveld SA

Wat was al bekend over dit onderwerp

 • Alhoewel de autonomie toeneemt tijdens de overgang naar de adolescentie, blijven ouders belangrijk voor de ontwikkeling van de adolescent.
 • Drie kernaspecten van opvoeding zijn overbescherming, emotionele warmte en rejectie.
 • Deze kernaspecten kunnen invloed hebben op alcoholgebruik, echter de literatuur hierover laat geen afdoende bewijs zien. 

Wat deze studie toevoegt

 • Alhoewel het verband zwak is, hebben adolescenten die overbescherming bij hun ouders rapporteren een verhoogd risico om regelmatig alcohol te gaan gebruiken.
Link naar publicatie

Middelenmisbruik: Alcohol use and abuse in young adulthood: do self-control and parents' perceptions of friends during adolescence modify peer influence? The TRAILS study

Auteurs: Visser L, De Winter AF, Veenstra R, Verhulst FC, Reijneveld SA

Wat was al bekend over dit onderwerp

 • Alcoholgebruik van vrienden verhoogt het risico op alcoholgebruik van jong volwassenen.
 • Er is geen tot weinig onderzoek gedaan naar de vraag of dit verband wordt beïnvloed door  het oordeel van ouders over de vrienden van hun kind en door de mate van zelfcontrole.
 • In de meeste eerdere onderzoeken naar de invloed van vrienden is geen onderscheid gemaakt tussen alcoholgebruik en -misbruik.

Wat deze studie toevoegt

 • Alcoholgebruik door vrienden vergroot het risico op alcoholgebruik en -misbruik door jongvolwassenen, terwijl een lage mate van zelfcontrole alleen het risico op alcoholmisbruik door jongvolwassenen vergroot. 
 • Dit effect van vrienden wordt niet beïnvloed door het oordeel van ouders over de vrienden van hun kind en de zelfcontrole van de adolescent.
 • Alcoholgebruik door leeftijdsgenoten en zelfcontrole moeten daarom afzonderlijke doelen zijn bij de preventie van alcoholgebruik en -misbruik.
Link naar publicatie