Hypothalamic–pituitary–adrenal axis reactivity to social stress and adolescent cannabis use: the TRAILS study › Trails

TRAILS

Hypothalamic–pituitary–adrenal axis reactivity to social stress and adolescent cannabis use: the TRAILS study

Doel van dit onderzoek: Het onderzoeken van de relatie tussen ooit gebruik van cannabis en herhaaldelijk gebruik daarvan samenhangt met de reactiviteit van de hypofyse bijnier-as (HPA as) op een sociale stress situatie in een algemene populatie studie van adolescenten. Onderzoeksopzet: Adolescenten die ooit of herhaaldelijk cannabis gebruiken, ooit of herhaaldelijk tabak rookten of geen van deze middelen gebruikten werden met elkaar vergeleken m.b.t. hun HPA as reactiviteit gedurende de Groningen Sociale Stress taak (GSST), die gebaseerd was op de Trier Sociale Stress Taak. Setting: Een grote prospectieve populatie studie van Nederlandse adolescenten, de TRAILS studie. Deelnemers: In totaal deden 591 adolescenten (51% mannelijk) mee aan de GSST. Metingen: HPA as stress-reactiviteit werd gemeten met vier cortisol samples die verzameld werden voor, gedurende en na afloop van de GSST. Daarnaast vulden adolescenten vragenlijsten in waarin zij aangeven of zij rookten en blowden en hoe vaak zij dat deden. Alle modellen werden gecorrigeerd voor geslacht, recent alcohol gebruik, ses, een algemeen risico-index op basis van ouderlijke psychopathologie, gemoedstoestand en tijdstip van het experiment. Resultaten: Ooit gebruik van cannabis hing samen met lagere stress reactiviteitsniveau’s in vergelijking met onthouders [odds ratio (OR) = 0.68, betrouwbaarheidsinterval (BI) = 0.55-0.85, P < 0.01] en met ooit gebruikers van tabak (OR = 0.79, BI = 0.64-0.98, P < 0.05). Tevens werd aangetoond dat herhaaldelijk cannabis gebruik ook samenhing met lagere stress reactiviteitsmaten in vergelijking met ooit gebruikers van cannabis of tabak. (OR = 0.74, BI = 0.53-0.98, P < 0.05). Conclusie: Lagere HPA as stress reactiviteit bij adolescenten is vooral gerelateerd aan ooit en herhaaldelijk gebruik van cannabis.