Are Adolescents Gambling With Cannabis Use? A Longitudinal Study of Impulsivity Measures and Adolescent Substance Use: The TRAILS Study › Trails

TRAILS

Are Adolescents Gambling With Cannabis Use? A Longitudinal Study of Impulsivity Measures and Adolescent Substance Use: The TRAILS Study

Doel van de studie: Deze studie onderzocht (a) de predictieve waarde van geobserveerde versus gerapporteerde maten van impulsiviteit in relatie tot het gaan gebruik van cannabis, en bekeek tevens of rokers (tabak) en cannabis gebruikers van elkaar kunnen worden onderscheiden op basis van hun impulsiviteitsniveau, en (b) de predictieve waarde van geobserveerde versus gerapporteerde maten van impulsiviteit in relatie tot herhaaldelijk cannabisgebruik, en bekeek tevens of herhaaldelijk roken (tabak) en blowen (cannabis) van elkaar kunnen worden onderscheiden op basis van hun impulsiviteitsniveau. Methode: De huidige studie betrof 667 adolescenten (50.5% meisjes) die bij twee metingen van TRAILS hadden meegedaan. Gegevens waren afkomstig van hun deelname aan de “Bangor Gambling Task (BGT)”, een goktaak met kaarten, en van zelf-gerapporteerd cannabis en tabaksgebruik, en een vragenlijst die gedraginhibitie en gedragsactivatie meet, de “Behavioral Inhibition System (BIS)/Behavioral Activation System (BAS)” vragenlijst. Resultaten: Hogere niveaus van BAS functioneren (Gedragsactivatie) verhoogde de waarschijnlijkheid dat adolescenten ooit cannabis zouden gebruiken of zouden gaan roken. Tevens werd juist gevonden dat lager BIS (gedragsinhibitie) functioneren samenhing met herhaaldelijk cannabis gebruik. Zo’n relatie was niet aanwezig voor roken. De goktaak hing niet samen het ooit of herhaaldelijk gebruik van tabak of cannabis.
Conclusie: Hoger BAS functioneren lijkt belangrijker voor experimenteel middelengebruik, terwijl lager BIS functioneren juist van belang lijkt bij de progressie naar vooral herhaaldelijk cannabisgebruik. De labtest, een goktaak die ook het niveau van impulsiviteit meet door observatie van gedrag, hing in tegenstelling tot onze verwachting, niet samen met middelengebruik, maar ook niet met vragenlijstgegevens over impulsiviteit (BIS/BAS).