Can the Gateway Hypothesis, the Common Liability Model and/or, the Route of Administration Model Predict Initiation of Cannabis Use During Adolescence? A Survival Analysis—The TRAILS Study › Trails

TRAILS

Can the Gateway Hypothesis, the Common Liability Model and/or, the Route of Administration Model Predict Initiation of Cannabis Use During Adolescence? A Survival Analysis—The TRAILS Study

Doel: Er bestaan omvangrijke aanwijzingen in bestaand onderzoek voor een band tussen tabak- en alcoholgebruik en daaropvolgend cannabisgebruik, maar over de precieze vorm van deze samenhang is het debat nog gaande. Het doel van het huidige onderzoek is nagaan welk van de modellen voor het gebruik van middelen; “gateway hypothese”, “common liability model” en/of het “route of administration model” het best de relatie verklaart, die bestaat tussen het vroeg beginnen met tabak / alcohol en vervolgens de initiatie van cannabisgebruik. Methoden: Data van 2113 (51% vrouwelijk) Nederlandse adolescenten werd gebruikt in dit onderzoek. De participanten namen deel aan drie opeenvolgende assessment waves (gemiddelde leeftijd respectievelijk: 11.09 jaar, 13.56 jaar en 16.27 jaar) van het Tracking Adolescents’ Individual Lives Survey (TRAILS) onderzoek. Cannabis-, tabak- en alcoholgebruik voorafgaand aan of tijdens adolescentie werd gemeten door middel van de Youth Self Report vragenlijst en een door TRAILS ontwikkelde vragenlijst. Resultaten: Het bleek dat het vroeg beginnen met tabakgebruik niet leidde tot een significant hoger risico voor het initiëren van cannabisgebruik dan vroeg beginnen met alcoholgebruik in de adolescentie. We kunnen daaarom het “route of administration model” afwijzen als beste verklaring voor de resultaten. Uit analyse bleek ook dat het gezamenlijk (comorbide) optreden van vroeg beginnen aan tabak- en alcoholgebruik zorgde voor een verhoogde waarschijnlijkheid van het initiëren van cannabisgebruik, vergeleken met het gebruik van enkel één van deze middelen. De “gateway hypothese” is niet breed genoeg geformuleerd om deze bevinding te verklaren. Het “common liability model” kan onze resultaten het best voorspellen. Conclusie: Toekomstig onderzoek naar de initiatie van cannabisgebruik onder adolescenten zou zich moeten focussen op het toetsen van de robuustheid van het “common liability model”. Daarnaast kan het identificeren van adolescenten, die voor de leeftijd van 13 jaar al tabak en alcohol gebruiken, helpen bij het beteugelen van initiatie van cannabisgebruik in deze groep.