Predicting onset of cannabis use in early adolescence: The interrelation between high-intensity pleasure and disruptive behavior. The TRAILS Study › Trails

TRAILS

Predicting onset of cannabis use in early adolescence: The interrelation between high-intensity pleasure and disruptive behavior. The TRAILS Study

Blowen in de vroege adolescentie: de voorspellende waarde van temperament en probleemgedrag
Veel cannabisgebruikers beginnen met blowen in de adolescentie. Adolescente gebruikers zijn echter ook het meest kwetsbaar voor het ontwikkelen van cannabismisbruik of -afhankelijkheid, en lopen een verhoogd risico op onder andere vroegtijdige schooluitval, het gebruik van illegale genotsmiddelen, en geestelijke gezondheidsproblemen. Onderzoek naar de determinanten van cannabisgebruik in deze ontwikkelingsfase vergroot ons inzicht in risicofactoren, en in mechanismen die ten grondslag liggen aan het gebruik van cannabis in de adolescentie. Dit kan bijdragen aan de vroegtijdige herkenning van kwetsbare jongeren en biedt mogelijk aangrijpingspunten voor preventieprogramma’s.
Huidig onderzoek legt zich toe op het verband tussen sensatiezucht (de neiging tot het actief opzoeken van nieuwe ervaringen, uitdagingen en kicks) en probleemgedrag (beiden gemeten tijdens de eerste meting van TRAILS, op een gemiddelde leeftijd van 11.5 jaar) in het voorspellen van cannabisgebruik twee jaar later. Ook wordt er gekeken welke specifieke probleemgedragingen (aandachtstekort / hyperactiviteit, oppositionele problemen, en/of antisociale gedragsproblemen) samenhangen met sensatiezucht in het voorspellen van cannabisgebruik. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat met name probleemgedrag, in het bijzonder antisociale gedragsproblemen en aandachtstekort / hyperactiviteit, maar ook sensatiezucht gerelateerd zijn aan een verhoogd risico op cannabisgebruik twee jaar later. Hoewel het verband tussen sensatiezucht en cannabisgebruik voor een klein deel samenhangt met een hogere mate van gedragsproblematiek bij jongeren met veel sensatiezucht, lijken sensatiezucht en probleemgedrag voornamelijk onafhankelijke voorspellers van cannabisgebruik.
Samengevat lijkt er sprake van voornamelijk unieke bijdragen van probleemgedrag en, in beperktere mate, sensatiezucht aan cannabisgebruik in de adolescentie. Deze bevinding wijst in de richting van verschillende mechanismen die ten grondslag liggen aan cannabisgebruik, en die mogelijk van elkaar afwijken in genetische oorsprong, beloop van cannabisgebruik en wat betreft interacties met andere risicofactoren. Toekomstig onderzoek zou hier meer duidelijkheid over kunnen geven.