2006 › Trails

TRAILS

2006

Middelenmisbruik: Huizink AC

Huizink, A. C., Ferdinand, R. F., Ormel, J., & Verhulst, F. C. (2006). Hypothalamicpituitary-adrenal axis activity and early onset of cannabis use. Addiction, 101, 1581- 1588.

Doel Het identificeren van jongeren die op jonge leeftijd al met cannabis gaan experimenteren, door metingen te verrichten van het stress systeem dat cortisol aanmaakt (de hypofyse bijnieras, of HPA-as. Bij een lage activiteit van dit stress systeem zou er een verhoogd risico kunnen bestaan op drugsgebruik, zoals cannabis.
Opzet In een prospectieve cohort study warden jongeren die op jonge leeftijd (9-12 jaar), iets later (13-14 jaar), of helemaal niet met cannabis begonnen vergeleken m.b.t. de activiteit van de hypofyse bijnieras.
Setting en deelnemers Gegevens van de eerste en tweede meting van TRAILS werden gebruikt. In totaal betrof dat 1768 jonge Nederlandse adolescenten die gevolgd werden gedurende twee jaar, vanaf hun 10-12 levensjaar.
Metingen Cortisol, een stresshormoon, werd gemeten in speeksel bij het ontwaken, 30 minuten later en ‘s avonds om 20 uur. Cannabis gebruik werd door middel van zelf-rapportage in kaart gebracht.
Resultaten De groep jongeren die op jonge leeftijd begonnen met cannabis, hadden een lager cortisol niveau 30 minuten na het ontwaken. Daarnaast konden alle cannabisgebruikers, zowel degenen die voor hun 12de als na 12de met cannabis waren begonnen, onderscheiden worden van degenen die nooit cannabis hadden gebruikt, omdat zij hogere cortisol waardes in de avonduren hadden.
Conclusies Deze studie levert enige evidentie voor het idée dat een lage hypofyse bijnieras activiteit (bij ontwaken) een verhoogd risico kan inhouden op een vroege start met cannabis gebruik. Dit kan komen doordat deze jongeren op zoek gaan naar stimulerende middelen om een betere activatie van het bijnieras systeem te bewerkstellingen.

Klik hier voor het artikel via Pubmed.