Body mass index trajectories from adolescence to early young adulthood: Do adverse life events play a role › Trails

TRAILS

Body mass index trajectories from adolescence to early young adulthood: Do adverse life events play a role

Wat was al bekend over dit onderwerp?

  • Een hoge body mass index (BMI) in de adolescentie verhoogt de kans op een hoge BMI en ziekten in de volwassenheid, zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.
  • Kennis over verschillende trajecten van BMI ontwikkeling van de adolescentie tot de vroege jongvolwassenheid is beperkt.
  • Nare levensgebeurtenissen kunnen via gedragsveranderingen en/of biologische veranderingen gerelateerd zijn aan veranderingen in BMI. Het is echter onduidelijk of de opeenstapeling van nare levensgebeurtenissen gerelateerd is aan een bepaald traject van BMI ontwikkeling van de adolescentie tot de vroege jongvolwassenheid.

Wat voegt deze studie toe?

  • Er konden drie trajecten van BMI ontwikkeling van de adolescentie tot de vroege jongvolwassenheid worden onderscheiden; (1) een gezond BMI traject, (2) een traject gekarakteriseerd door een snelle toename in BMI in de adolescentie en hoge BMI in de jongvolwassenheid en (3) een traject gekarakteriseerd door een stabiele hoge BMI in adolescentie en een toename in BMI in de jongvolwassenheid.
  • De opeenstapeling van nare levensgebeurtenissen was niet gerelateerd aan een bepaald traject van BMI ontwikkeling van de adolescentie tot de vroege jongvolwassenheid.