Elsenburg LK › Trails

TRAILS

Elsenburg LK

Elsenburg, L.K., Smidt, N. & Liefbroer, A.C. The longitudinal relation between accumulation of adverse life events and body mass index from early adolescence to young adulthood. Psychosomatic Medicine, 2017 Apr;79(3):365-373. doi: 10.1097/PSY.0000000000000401.

Wat was al bekend over dit onderwerp?

  • Kinderen met een hogere body mass index (BMI) hebben een verhoogde kans op het krijgen van bepaalde ziektes, zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.
  • Middels gedragsveranderingen en/of biologische veranderingen kunnen nare levensgebeurtenissen zorgen voor veranderingen in de BMI van kinderen.
  • Het is onduidelijk of de opeenstapeling van nare levensgebeurtenissen in de kindertijd gerelateerd is aan veranderingen in de BMI van jongeren en jongvolwassenen.

Wat voegt deze studie toe?

  • De opeenstapeling van nare levensgebeurtenissen op het gebied van gezondheid, zoals ziekte of overlijden van familieleden en vrienden, in de kindertijd is gerelateerd aan een hogere BMI in de jongvolwassenheid.
  • Het als jongere meemaken van nare levensgebeurtenissen in de relationele sfeer (zoals scheiding van ouders en ruzies met vrienden of familieleden)  en traumatische gebeurtenissen (zoals mishandeling en pesten) is gerelateerd aan een lagere BMI in de jongvolwassenheid.
  • De opeenstapeling van nare levensgebeurtenissen  is niet gerelateerd aan veranderingen in de BMI van jongeren.

Link naar het artikel via Pubmed