Stressvolle gebeurtenissen en onbegrepen lichamelijke klachten: een studie in jongeren › Trails

TRAILS

Stressvolle gebeurtenissen en onbegrepen lichamelijke klachten: een studie in jongeren

Wat was al bekend over dit onderwerp?

  • Er wordt gedacht dat negatieve levensgebeurtenissen functioneel somatische symptomen (FSS) kunnen uitlokken bij jongeren, zeker wanneer de levensgebeurtenis een ziekte of ongeval betreft.
  • Echter, het hebben van FSS, angstklachten of depressieve gevoelens zou ook juist negatieve levensgebeurtenissen in de hand kunnen werken.
  • Het is verder nog onbekend of bepaalde jongeren extra gevoelig zijn voor de effecten van negatieve levensgebeurtenissen. Hierbij kan worden gedacht aan jongeren die gedurende hun jeugd aan veel tegenslagen zijn blootgesteld, jongeren die opgroeiden in een niet goed functionerend gezin, of jongeren die een angststoornis of depressie hebben.

Wat voegt deze studie toe?

  • Negatieve levensgebeurtenissen voorspellen het niveau van FSS ervaren door jongeren, ook wanneer er rekening wordt gehouden met reeds bestaande FSS, angstklachten en depressieve gevoelens.
  • Juist levensgebeurtenissen die niets met ziekte te maken hadden voorspelden FSS, terwijl het meemaken van een ziekte bij jezelf of een dierbare dat niet deed.
  • Voor jongeren met een angststoornis of depressie was het effect van negatieve levensgebeurtenissen op FSS groter.