2017 › Trails

TRAILS

2017

Lichamelijke gezondheid: Hoe een opeenstapeling van tegenslag en lichaamsgewicht (body mass index) elkaar beïnvloeden in de adolescentie en jongvolwassenheid

Auteurs: Elsenburg LK, Smidt N, Liefbroer AC

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Kinderen met een hogere body mass index (BMI) hebben een verhoogde kans op het krijgen van bepaalde ziektes, zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.
 • Middels gedragsveranderingen en/of biologische veranderingen kunnen nare levensgebeurtenissen zorgen voor veranderingen in de BMI van kinderen.
 • Het is onduidelijk of de opeenstapeling van nare levensgebeurtenissen in de kindertijd gerelateerd is aan veranderingen in de BMI van jongeren en jongvolwassenen.

Wat voegt deze studie toe?

 • De opeenstapeling van nare levensgebeurtenissen op het gebied van gezondheid, zoals ziekte of overlijden van familieleden en vrienden, in de kindertijd is gerelateerd aan een hogere BMI in de jongvolwassenheid.
 • Het als jongere meemaken van nare levensgebeurtenissen in de relationele sfeer (zoals scheiding van ouders en ruzies met vrienden of familieleden)  en traumatische gebeurtenissen (zoals mishandeling en pesten) is gerelateerd aan een lagere BMI in de jongvolwassenheid.
 • De opeenstapeling van nare levensgebeurtenissen  is niet gerelateerd aan veranderingen in de BMI van jongeren.

Lichamelijke gezondheid: Stressvolle gebeurtenissen en onbegrepen lichamelijke klachten: een studie in jongeren

Auteurs: Bonvanie IJ, Janssens KAM, Rosmalen JGM, Oldehinkel AJ

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Er wordt gedacht dat negatieve levensgebeurtenissen functioneel somatische symptomen (FSS) kunnen uitlokken bij jongeren, zeker wanneer de levensgebeurtenis een ziekte of ongeval betreft.
 • Echter, het hebben van FSS, angstklachten of depressieve gevoelens zou ook juist negatieve levensgebeurtenissen in de hand kunnen werken.
 • Het is verder nog onbekend of bepaalde jongeren extra gevoelig zijn voor de effecten van negatieve levensgebeurtenissen. Hierbij kan worden gedacht aan jongeren die gedurende hun jeugd aan veel tegenslagen zijn blootgesteld, jongeren die opgroeiden in een niet goed functionerend gezin, of jongeren die een angststoornis of depressie hebben.

Wat voegt deze studie toe?

 • Negatieve levensgebeurtenissen voorspellen het niveau van FSS ervaren door jongeren, ook wanneer er rekening wordt gehouden met reeds bestaande FSS, angstklachten en depressieve gevoelens.
 • Juist levensgebeurtenissen die niets met ziekte te maken hadden voorspelden FSS, terwijl het meemaken van een ziekte bij jezelf of een dierbare dat niet deed.
 • Voor jongeren met een angststoornis of depressie was het effect van negatieve levensgebeurtenissen op FSS groter.

Lichamelijke gezondheid: Body mass index trajectories from adolescence to early young adulthood: Do adverse life events play a role

Auteurs: Elsenburg LK, Smidt N, Hoek HW, Liefbroer AC

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Een hoge body mass index (BMI) in de adolescentie verhoogt de kans op een hoge BMI en ziekten in de volwassenheid, zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.
 • Kennis over verschillende trajecten van BMI ontwikkeling van de adolescentie tot de vroege jongvolwassenheid is beperkt.
 • Nare levensgebeurtenissen kunnen via gedragsveranderingen en/of biologische veranderingen gerelateerd zijn aan veranderingen in BMI. Het is echter onduidelijk of de opeenstapeling van nare levensgebeurtenissen gerelateerd is aan een bepaald traject van BMI ontwikkeling van de adolescentie tot de vroege jongvolwassenheid.

Wat voegt deze studie toe?

 • Er konden drie trajecten van BMI ontwikkeling van de adolescentie tot de vroege jongvolwassenheid worden onderscheiden; (1) een gezond BMI traject, (2) een traject gekarakteriseerd door een snelle toename in BMI in de adolescentie en hoge BMI in de jongvolwassenheid en (3) een traject gekarakteriseerd door een stabiele hoge BMI in adolescentie en een toename in BMI in de jongvolwassenheid.
 • De opeenstapeling van nare levensgebeurtenissen was niet gerelateerd aan een bepaald traject van BMI ontwikkeling van de adolescentie tot de vroege jongvolwassenheid.

Lichamelijke gezondheid: Het verband tussen herpes virus infecties en functionele somatische klachten bij jongeren

Auteurs: Jonker I, Schoevers RA, Klein HC, Rosmalen JGM

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Functionele klachten kunnen samenhangen met een geactiveerd immuunsysteem
 • Sommige studies vonden dat functionele klachten ontstaan na een infectie met een herpes virus.

Wat voegt deze studie toe?

 • Herpes virus infecties hangen niet samen met functionele klachten
 • Er is wel een samenhang tussen een licht geactiveerd immuunsysteem en het ontwikkelen van functionele klachten
 • De samenhang tussen een licht geactiveerd immuunsysteem en functionele klachten was met name aanwezig bij hoofdpijn en buikklachten.