Sleep Problems and Pain: A Longitudinal Cohort Study in Emerging Adults › Trails

TRAILS

Sleep Problems and Pain: A Longitudinal Cohort Study in Emerging Adults

Wat was al bekend over dit onderwerp?

  • In jongeren met chronische pijnklachten kunnen door pijn veroorzaakte slaap problemen de volgende dag tot nog meer pijn leiden.
  • In volwassenen is aangetoond dat slaapproblemen vooraf kunnen gaan aan het ontstaan van spierpijnen jaren later.
  • Onbekend is wat de langere termijn effecten van slaap problemen zijn op de ernst van pijn in jongvolwassenen met verschillende typen pijnklachten (leeftijd 18-25 jaar).

Wat deze studie toevoegt?

  • Slaap problemen gaan vaak samen met chronische pijn, spierpijnen, hoofdpijn en buikpijn, en voorspellen chronische pijn en spierpijnen drie jaar later.
  • In jongvolwassen vrouwen leiden slaap problemen tot meer pijntoename dan in jongvolwassen mannen.