2016 › Trails

TRAILS

2016

Lichamelijke gezondheid: Bonvanie IJ

Irma J. Bonvanie, Albertine J. Oldehinkel, Judith G.M. Rosmalen, Karin A.M. Janssens. Sleep Problems and Pain: A Longitudinal Cohort Study in Emerging Adults. Pain, 2016; 157 (4), p957-963

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • In jongeren met chronische pijnklachten kunnen door pijn veroorzaakte slaap problemen de volgende dag tot nog meer pijn leiden.
 • In volwassenen is aangetoond dat slaapproblemen vooraf kunnen gaan aan het ontstaan van spierpijnen jaren later.
 • Onbekend is wat de langere termijn effecten van slaap problemen zijn op de ernst van pijn in jongvolwassenen met verschillende typen pijnklachten (leeftijd 18-25 jaar).

Wat deze studie toevoegt?

 • Slaap problemen gaan vaak samen met chronische pijn, spierpijnen, hoofdpijn en buikpijn, en voorspellen chronische pijn en spierpijnen drie jaar later.
 • In jongvolwassen vrouwen leiden slaap problemen tot meer pijntoename dan in jongvolwassen mannen.

Link naar het artikel via Pubmed

Lichamelijke gezondheid: Janssens KAM

Are cardiac autonomic nervous system activity and perceived stress related to functional somatic symptoms in adolescents? The TRAILS study.  Janssens KAM, Riese H, Van Roon AM, Hunfeld JA, Groot PF, Oldehinkel AJ, Rosmalen JGM. Plos One 2016 11(4):e0153318. doi: 10.1371/journal.pone.0153318.

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Functioneel somatische symptomen (FSS) zijn lichamelijke symptomen waarvoor geen duidelijke medische oorzaak gevonden kan worden.
 • FSS zijn veelvuldig in verband gebracht met stressvolle gebeurtenissen.
 • Het is onduidelijk welke psychologische en lichamelijke processen betrokken zijn bij de relatie tussen stressvolle gebeurtenissen en FSS.

Wat deze studie toevoegt?

 • Jongeren die over het algemeen meer FSS rapporteren, ervaren meer stress voor, tijdens en na afloop van een stressvolle situatie dan jongeren die over het algemeen weinig FSS rapporteren.
 • De hartslagactiviteit voor, tijdens en na afloop van deze stressvolle situatie is niet gerelateerd aan de hoeveelheid FSS die jongeren doorgaans rapporteren.

Link naar het artikel via Pubmed

Lichamelijke gezondheid: Jonker NC

Jonker, N. C., Glashouwer, K. A., Ostafin, B. D., Van Hemel-Ruiter, M. E., Smink, F. R. E., Hoek, H. W., & De Jong, P. J. (2016). Attentional bias for reward and punishment in overweight and obesity: The TRAILS study. PLOS ONE, 10.1371/journal.pone.0157573.

Wat was al bekend over het onderwerp?

 • Selectieve aandacht voor eten versterkt de zin in eten en zin om te eten versterkt selectieve aandacht. Deze cyclus vergroot waarschijnlijk de kans op  overeten.
 • Mensen die in het algemeen gevoelig zijn voor beloning, zouden ook gevoelig zijn voor het ontwikkelen van selectieve aandacht voor eten.
 • Eerder onderzoek naar de relatie tussen algemene gevoeligheid voor beloning en BMI laat inconsistente bevindingen zien.

Wat voegt deze studie toe?

 • Selectieve aandacht voor beloning en voor straf blijken bij adolescenten niet gerelateerd te zijn aan BMI, of de verandering van BMI over een periode van zes jaar.
 • Gevoeligheid voor beloning en voor straf spelen geen evidente rol in de ontwikkeling en instandhouding van overgewicht of obesitas bij jongeren.

Link naar het artikel via Pubmed