2016 › Trails

TRAILS

2016

Lichamelijke gezondheid: Sleep Problems and Pain: A Longitudinal Cohort Study in Emerging Adults

Auteurs: Bonvanie IJ, Oldehinkel AJ, Rosmalen JGM, Janssens KAM

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • In jongeren met chronische pijnklachten kunnen door pijn veroorzaakte slaap problemen de volgende dag tot nog meer pijn leiden.
 • In volwassenen is aangetoond dat slaapproblemen vooraf kunnen gaan aan het ontstaan van spierpijnen jaren later.
 • Onbekend is wat de langere termijn effecten van slaap problemen zijn op de ernst van pijn in jongvolwassenen met verschillende typen pijnklachten (leeftijd 18-25 jaar).

Wat deze studie toevoegt?

 • Slaap problemen gaan vaak samen met chronische pijn, spierpijnen, hoofdpijn en buikpijn, en voorspellen chronische pijn en spierpijnen drie jaar later.
 • In jongvolwassen vrouwen leiden slaap problemen tot meer pijntoename dan in jongvolwassen mannen.

Lichamelijke gezondheid: Are cardiac autonomic nervous system activity and perceived stress related to functional somatic symptoms in adolescents? The TRAILS study

Auteurs: Janssens KAM, Riese H, Van Roon AM, Hunfeld JA, Groot PF, Oldehinkel AJ, Rosmalen JGM

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Functioneel somatische symptomen (FSS) zijn lichamelijke symptomen waarvoor geen duidelijke medische oorzaak gevonden kan worden.
 • FSS zijn veelvuldig in verband gebracht met stressvolle gebeurtenissen.
 • Het is onduidelijk welke psychologische en lichamelijke processen betrokken zijn bij de relatie tussen stressvolle gebeurtenissen en FSS.

Wat deze studie toevoegt?

 • Jongeren die over het algemeen meer FSS rapporteren, ervaren meer stress voor, tijdens en na afloop van een stressvolle situatie dan jongeren die over het algemeen weinig FSS rapporteren.
 • De hartslagactiviteit voor, tijdens en na afloop van deze stressvolle situatie is niet gerelateerd aan de hoeveelheid FSS die jongeren doorgaans rapporteren.

Lichamelijke gezondheid: Attentional bias for reward and punishment in overweight and obesity: The TRAILS study

Auteurs: Jonker NC, Glashouwer KA, Ostafin BD, Van Hemel-Ruiter ME, Smink FRE, Hoek HW, De Jong PJ

Wat was al bekend over het onderwerp?

 • Selectieve aandacht voor eten versterkt de zin in eten en zin om te eten versterkt selectieve aandacht. Deze cyclus vergroot waarschijnlijk de kans op  overeten.
 • Mensen die in het algemeen gevoelig zijn voor beloning, zouden ook gevoelig zijn voor het ontwikkelen van selectieve aandacht voor eten.
 • Eerder onderzoek naar de relatie tussen algemene gevoeligheid voor beloning en BMI laat inconsistente bevindingen zien.

Wat voegt deze studie toe?

 • Selectieve aandacht voor beloning en voor straf blijken bij adolescenten niet gerelateerd te zijn aan BMI, of de verandering van BMI over een periode van zes jaar.
 • Gevoeligheid voor beloning en voor straf spelen geen evidente rol in de ontwikkeling en instandhouding van overgewicht of obesitas bij jongeren.