2014 › Trails

TRAILS

2014

Lichamelijke gezondheid: Janssens KAM

Karin A.M. Janssens, Albertine J. Oldehinkel, Irma Bonvanie & Judith G.M. Rosmalen. An inactive lifestyle and low physical fitness are associated with functional somatic symptoms in adolescents. The TRAILS study. Journal of Psychosomatic Research, 2014, 67(6): 454-457

Wat was al bekend over dit onderwerp

 • Onbegrepen klachten zijn lichamelijke klachten die niet door een medische aandoening verklaard kunnen worden.
 • 20-25 % van de jongeren heeft last van onbegrepen klachten
 • Fysieke activiteit is gerelateerd aan deze klachten

Wat deze studie toevoegt

 • Jongeren die veel inactief gedrag vertonen, zoals veel tv kijken, achter de computer zitten en niet sporten, hebben meer onbegrepen lichamelijke klachten
 • Ook hebben jongeren met lichamelijk onbegrepen klachten een slechtere lichamelijke conditie, blijkend uit mindere resultaten op een shuttle run test
 • Dat jongeren met een inactieve levensstijl meer onbegrepen lichamelijke klachten hebben, komt niet alleen door hun slechtere lichamelijke conditie

Link naar het artikel via Pubmed

Lichamelijke gezondheid: Janssens KAM

Karin A.M. Janssens, Sandor Klis, Eva M. Kingma, Albertine J. Oldehinkel & Judith G.M. Rosmalen. Predictors for persistence of functional somatic symptoms in adolescents. The TRAILS Study. Journal of Pediatrics, 2014 Apr;164(4):900-905.e2

Wat was al bekend over dit onderwerp:

 • Onbegrepen klachten zijn lichamelijke klachten die niet door een medische aandoening verklaard kunnen worden.
 • 20-25 % van de jongeren heeft last van onbegrepen klachten
 • Het merendeel van de jongeren komt in de puberteit van deze klachten af, maar een deel houdt langdurige klachten.

Wat deze studie toevoegt:

 • 4% van de jongeren heeft onbegrepen lichamelijke klachten die tijdens de hele puberteit blijven bestaan.
 • Deze jongeren verschillen van jongeren met klachten die in de puberteit overgaan. Jongeren met blijvende klachten zijn vaker meisjes, voelen zich ongezonder, zijn vaker somber, en hun ouders geven aan dat hun kind veel lichamelijke klachten heeft
 • Deze studie kan helpen om al op jonge leeftijd kinderen te herkennen die een risico lopen om langdurige onbegrepen klachten te houden.

Link naar het artikel op Pubmed

Lichamelijke gezondheid: Van Gils A

Anne van Gils, Karin A.M. Janssens & Judith G.M. Rosmalen. Family Disruption Increases Functional Somatic Symptoms in Late Adolescence: The TRAILS Study. Health Psychology 2014, 33(11), 1354-1361

Wat was al bekend over dit onderwerp:

 • Onbegrepen klachten zijn lichamelijke klachten die niet door een medische aandoening verklaard kunnen worden.
 • 20-25 % van de jongeren heeft last van onbegrepen klachten, maar het is niet precies bekend waardoor deze ontstaan.
 • Stressvolle levensgebeurtenissen, angst en depressie vergroten de kans op onbegrepen klachten.

Wat deze studie toevoegt:

 • Jongeren met gescheiden of overleden ouder(s) hebben gemiddeld meer last van onbegrepen klachten. Dit geldt zowel voor jongens als voor meisjes.
 • Mogelijk wordt dit voor een deel verklaard door een toename van angst en/of depressie.

Link naar het arikel op Pubmed