Growth during infancy and childhood, and adiposity at age 16: ages 2 - 7 years are pivotal. The TRAILS study › Trails

TRAILS

Growth during infancy and childhood, and adiposity at age 16: ages 2 - 7 years are pivotal. The TRAILS study

Met deze studie wilden we onderzoeken in welke periode tijdens de zuigelingen- en kinderleeftijd toename in gewicht het meest belangrijk is voor het ontwikkelen van overgewicht en het metabool syndroom als adolescent. Verder wilden we graag weten of roken van de moeder tijdens de zwangerschap hierop van invloed is. Hiertoe verzamelden we gegevens over gewicht en lengte vanaf de geboorte tot de leeftijd van 13 jaar van 772 meisjes en 708 jongens van de TRAILS-studie (TRacking Adolescents’ Individual Lives Survey, een steekproef van de bevolking) uit dossiers van de Jeugdgezondheidszorg. Daarnaast werden bij deze jongeren op de leeftijd van 16 jaar verschillende lichaamsmetingen gedaan en werd bloed afgenomen. Uit ons onderzoek blijkt dat gewichtstoename in de periode van 2 tot 7 jaar het meest belangrijk is voor het ontwikkelen van zowel overgewicht als het metabool syndroom in de adolescentie. Dit geldt nog sterker voor de adolescenten waarvan de moeders rookten tijdens de zwangerschap.