Symptom-specific associations between low cortisol responses and functional somatic symptoms: The TRAILS study › Trails

TRAILS

Symptom-specific associations between low cortisol responses and functional somatic symptoms: The TRAILS study

Somatisch onvoldoende begrepen lichamelijke klachten (SOLK), zoals pijn en vermoeidheid, zijn vaak in verband gebracht met stress. Het is echter nog onduidelijk hoe stress tot lichamelijke klachten kan leiden. Het stresshormoon cortisol speelt hier mogelijk een rol in. Op basis van onze eerdere bevinding dat het puberteitsstadium samenhangt met vermoeidheid, duizeligheid en spierpijn, maar niet met buikpijn of hoofdpijn hebben we bekeken of SOLK in twee groepen onderverdeeld konden worden. Er werd inderdaad een groep van buikklachten en hoofdpijn en een groep van vermoeidheid, duizeligheid en spierpijn gevonden. De groep van vermoeidheid, duizeligheid en spierpijn was gerelateerd aan lage cortisolconcentraties na het wakker worden. De groep van buikklachten en hoofdpijn hing samen met lage cortisolconcentraties tijdens stress. SOLK kunnen dus in twee groepen worden onderverdeeld die verschillend samenhangen met het stresshormoon cortisol.