Adolescents with low intelligence are at risk of functional somatic symptoms. The TRAILS Study › Trails

TRAILS

Adolescents with low intelligence are at risk of functional somatic symptoms. The TRAILS Study

Functionele klachten zijn lichamelijke klachten waar geen bekende lichamelijke oorzaak aan ten grondslag ligt. Dit kunnen allerlei soorten klachten zijn, zoals buikpijn, hoofdpijn of duizeligheid. Zowel onder jongeren als onder volwassenen komen functionele klachten veel voor, maar helaas is nog niet precies bekend wat deze klachten veroorzaakt. Door het doen van onderzoek proberen we erachter te komen welke factoren een rol spelen bij het ontstaan of beloop van functionele klachten. Hierdoor proberen we te achterhalen waarom de ene persoon wel en de andere geen functionele klachten ontwikkelt. In eerder onderzoek is gevonden dat volwassenen met een lagere intelligentie meer functionele klachten hebben dan volwassenen met een hogere intelligentie. Het is niet bekend of dit bij jongeren ook het geval is en daarom hebben we dat onderzocht binnen het TRAILS cohort. Wij vonden dat jongeren met een lagere intelligentie inderdaad gemiddeld meer functionele klachten hebben dan jongeren met een hogere intelligentie. We hebben gekeken hoe deze relatie verklaard kon worden. Slechte schoolprestatie zouden het verband kunnen verklaren, omdat intelligentie een belangrijke voorspeller is van schoolprestaties en in eerder onderzoek gebleken is dat slechte schoolprestaties gepaard gaan met functionele klachten. We vonden echter niet dat slechte schoolprestaties de relatie tussen lage intelligentie en functionele klachten konden verklaren. We hebben ook gekeken of verwachtingen van de ouders over de schoolprestaties van de jongeren het verband tussen lage intelligentie en functionele klachten kunnen verklaren. Daarvoor hebben we de gehele groep jongeren opgedeeld in een groep die denkt dat hun ouders veel en een groep die denkt dat hun ouders weinig van hun verwachten als het gaat om schoolprestaties. Intelligentie bleek wel gepaard te gaan met meer functionele klachten in de eerste groep, maar niet in de tweede groep. Onze gedacht is dat het stressvol is voor jongeren met een lage intelligentie als hun ouders veel van hun verwachten. Stress is in eerder onderzoek in verband gebracht met functionele klachten. Bij deze resultaten is het wel belangrijk om te realiseren dat jongeren met lagere intelligentie weliswaar een iets hogere kans op functionele klachten hebben, maar dat er ook veel andere factoren betrokken zijn bij het ontstaan van functionele klachten.