Pubertal status predicts back pain, overtiredness and dizziness in American and Dutch adolescents › Trails

TRAILS

Pubertal status predicts back pain, overtiredness and dizziness in American and Dutch adolescents

Meisjes hebben over het algemeen veel meer somatische onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK), zoals vermoeidheid en pijn, dan jongens en dit verschil neemt toe tijdens de adolescentie. In deze studie hebben we onderzocht of de toename in dit verschil toegeschreven kan worden aan de puberteitsontwikkeling. Niet alleen de Nederlandse TRAILS jongeren, maar ook een groep Amerikaanse jongeren werd onderzocht. We hebben getest of het puberteitsstadium waarin de jongeren zich bevonden voorspellend was voor de hoeveelheid buikpijn, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid en/of duizeligheid waar de jongeren twee tot drie jaar later last van hadden. Zowel Nederlandse als Amerikaanse jongeren die zich in een later puberteitstadium bevonden tijdens de beginmeting hadden meer last van spierpijn, vermoeidheid en duizeligheid op de vervolgmeting dan jongeren die zich in een vroeger puberteitstadium bevonden. Het puberteitstadium was niet voorspellend voor hoofdpijn of buikpijn. Er werden geen significante verschillen gevonden tussen jongens en meisjes. De puberteitsontwikkeling lijkt dus niet te verklaren waarom meisjes meer lichamelijke klachten ontwikkelen tijdens de adolescentie dan jongens.