Vink NM › Trails

TRAILS

Vink NM

Vink N.M., Postma D.S., Schouten J.P., Rosmalen J.G.M., Boezen H.M. (2010). Gender differences in asthma development and remission during transition through puberty: The Tracking Adolescents’ Individual Lives Survey (TRAILS) study. J Allergy Clin Immunol 2010;126:498-504.

Astma komt gedurende de kinderjaren meer voor bij jongens dan bij meisjes, terwijl na de pubertijd juist meer vrouwen astma hebben dan mannen. De precieze oorzaak hiervan is onbekend, maar omdat deze geslachtsverschillen in het optreden van astma plaatsvinden gedurende de puberteit wordt gedacht dat hormonen een belangrijke rol spelen bij het verschil in vóórkomen van astma.
De recente studie van Vink et al. is de eerste prospectieve studie die inzicht biedt in de relatie tussen puberteitsstadia en geslachtsverschillen in de ontwikkeling in astma. In deze studie is in een groep adolescenten (n=2230) onderzocht of deze geslachtsverschillen in het vóórkomen van astma parallel lopen met veranderingen in puberteitsstadia tussen de leeftijd van 11 tot 16 jaar. Hiernaast is op de leeftijd van 16 jaar ook het verband tussen puberteitsstadia en astma gerelateerde kenmerken (totaal IgE en een daling van de piek stroommeting na een shuttle run test (SRT)) onderzocht. Deze studie toont dat op de leeftijd van 11 jaar en 14 jaar evenveel jongens als meisjes astma hebben. Tussen 14 en 16 jaar krijgen meer meisjes astma terwijl bij meer jongens dan meisjes de astma-klachten verdwijnen. De studie vindt geen verband tussen veranderingen in de puberteitsstadia en het vóórkomen van astma. Ook wordt er op de leeftijd van 16 jaar geen verband gevonden tussen puberteitsstadia en astma gerelateerde fenotypen (totaal IgE en een daling van de piek stroommeting na de SRT). De onderzoekers concludeerden dat geslachtsverschillen in astma prevalentie al plaats vinden voor de leeftijd van 11 jaar en dat deze stand houden tot de leeftijd van 16 jaar. Deze studie vond geen bewijzen voor het idee dat puberteitsstadia de geslachtsverschillen in astma prevalentie op de verschillende leeftijden kunnen verklaren. Mogelijk zijn de in het onderzoek gebruikte vragenlijsten om puberteitsstadia te bepalen niet gevoelig genoeg om de hormonale veranderingen gedurende de puberteit te meten, maar het is ook mogelijk dat andere factoren ook een rol spelen bij de verschillen in het ontstaan van astma bij jongens en meisjes.

Klik hier voor het artikel via Pubmed