Voorspelt de leeftijd van de ouders emotionele en gedragsproblemen van hun kinderen? › Trails

TRAILS

Voorspelt de leeftijd van de ouders emotionele en gedragsproblemen van hun kinderen?

Wat was al bekend over dit onderwerp?

  • In veel westerse landen is de leeftijd waarop ouders hun eerste kind krijgen flink gestegen tijdens de afgelopen jaren.
  • Sommige eerdere studies vonden dat kinderen van oudere ouders meer kans hebben ernstige psychiatrische ziekten zoals autisme, bipolaire stoornissen en schizofrenie.
  • Dat roept de vraag op of de leeftijd van de ouders ook samenhangt met veelvoorkomende emotionele en gedragsproblemen, zoals angst en agressie.

Wat voegt deze studie toe?

  • Wij onderzochten of de leeftijd van de vader en de moeder samenhing met emotionele en gedragsproblemen op ongeveer tienjarige leeftijd. Dit gebeurde in vier studies, waaronder TRAILS, met samen meer dan 30.000 deelnemers.
  • Kinderen van oudere ouders hadden, gemiddeld, minder gedragsproblemen dan kinderen van jonge ouders.
  • Voor de hoeveelheid emotionele problemen maakte de leeftijd van de ouders niet uit.