Sociale terugtrekking in de adolescentie en vroege volwassenheid: meetproblemen, normatieve ontwikkeling en verschillende trajecten › Trails

TRAILS

Sociale terugtrekking in de adolescentie en vroege volwassenheid: meetproblemen, normatieve ontwikkeling en verschillende trajecten

Wat was al bekend over dit onderwerp?

  • Sociale teruggetrokkenheid is het afstand nemen van andere mensen
  • Sociale teruggetrokkenheid kan zorgwekkend zijn bij jongeren en jongvolwassenen, omdat vriendschappen en sociale contacten in deze levensfasen erg belangrijk zijn.
  • Er is weinig bekend over hoe sociale teruggetrokkenheid verandert tijdens de ontwikkeling van jongere tot jongvolwassene.

Wat voegt deze studie toe?

  • Gemiddeld genomen nam sociale teruggetrokkenheid af tussen 16 en 19 jaar, bleef het laag tussen 19 en 22 jaar, en nam het weer toe tussen 22 en 25 jaar.
  • De meeste deelnemers aan deze studie waren op geen enkele leeftijd sociaal teruggetrokken. Ongeveer één op de zes was enigszins sociaal teruggetrokken op 16 jaar maar daarna niet meer; ongeveer één of de acht was altijd sociaal teruggetrokken.
  • De groep die altijd sociaal teruggetrokken was, was verlegener en angstiger dan de andere twee groepen.