2019 › Trails

TRAILS

2019

Internaliserende en externaliserende problemen: Sociale terugtrekking in de adolescentie en vroege volwassenheid: meetproblemen, normatieve ontwikkeling en verschillende trajecten

Auteurs: Barzeva SA, Meeus WHJ, Oldehinkel AJ

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Sociale teruggetrokkenheid is het afstand nemen van andere mensen
 • Sociale teruggetrokkenheid kan zorgwekkend zijn bij jongeren en jongvolwassenen, omdat vriendschappen en sociale contacten in deze levensfasen erg belangrijk zijn.
 • Er is weinig bekend over hoe sociale teruggetrokkenheid verandert tijdens de ontwikkeling van jongere tot jongvolwassene.

Wat voegt deze studie toe?

 • Gemiddeld genomen nam sociale teruggetrokkenheid af tussen 16 en 19 jaar, bleef het laag tussen 19 en 22 jaar, en nam het weer toe tussen 22 en 25 jaar.
 • De meeste deelnemers aan deze studie waren op geen enkele leeftijd sociaal teruggetrokken. Ongeveer één op de zes was enigszins sociaal teruggetrokken op 16 jaar maar daarna niet meer; ongeveer één of de acht was altijd sociaal teruggetrokken.
 • De groep die altijd sociaal teruggetrokken was, was verlegener en angstiger dan de andere twee groepen.

Internaliserende en externaliserende problemen: Ongelijkheid tussen heteroseksuele- versus seksuele minderheidsjongeren in persistent slachtofferschap en geassocieerde internaliserende symptomen

Auteurs: Kaufman TML, Baams L, Veenstra R

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Lesbische, biseksuele en homoseksuele (LHB)-jongeren worden meer gepest dan heteroseksuele jongeren
 • LHB-jongeren hebben meer emotionele problemen door dit pesten dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten

Wat voegt deze studie toe?

 • LHB-jongeren lopen een groter risico dan heteroseksuele jongeren op langdurig gepest worden
 • LHB-jongeren ervaren ook iets meer angst gerelateerd aan langdurig gepest worden dan heteroseksuele jongeren
 • Omdat LHB-jongeren risico lopen om langdurig gepest worden, zou het goed zijn als er snel maatregelen worden genomen bij pesten van deze groep

Internaliserende en externaliserende problemen: Ongelijkheid tussen heteroseksuele- versus seksuele minderheidsjongeren in persistent slachtofferschap en geassocieerde internaliserende symptomen

Auteurs: Kaufman TML, Baams L, Veenstra R

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Lesbische, biseksuele en homoseksuele (LHB)-jongeren worden meer gepest dan heteroseksuele jongeren;
 • LHB-jongeren hebben meer emotionele problemen door dit pesten dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten.

Wat voegt deze studie toe?

 • LHB-jongeren lopen een groter risico dan heteroseksuele jongeren op langdurig gepest worden;
 • LHB-jongeren ervaren ook iets meer angst gerelateerd aan langdurig gepest worden dan heteroseksuele jongeren;
 • Omdat LHB-jongeren risico lopen om langdurig gepest worden, zou het goed zijn als er snel maatregelen worden genomen bij pesten van deze groep

Internaliserende en externaliserende problemen: Voorspelt de leeftijd van de ouders emotionele en gedragsproblemen van hun kinderen?

Auteurs: Zondervan-Zwijnenburg MAJ, Veldkamp SAM, Nelemans SA, Neumann A, Barzeva SA, Branje SJT, Van Beijsterveldt CEM, e.a.

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • In veel westerse landen is de leeftijd waarop ouders hun eerste kind krijgen flink gestegen tijdens de afgelopen jaren.
 • Sommige eerdere studies vonden dat kinderen van oudere ouders meer kans hebben ernstige psychiatrische ziekten zoals autisme, bipolaire stoornissen en schizofrenie.
 • Dat roept de vraag op of de leeftijd van de ouders ook samenhangt met veelvoorkomende emotionele en gedragsproblemen, zoals angst en agressie.

Wat voegt deze studie toe?

 • Wij onderzochten of de leeftijd van de vader en de moeder samenhing met emotionele en gedragsproblemen op ongeveer tienjarige leeftijd. Dit gebeurde in vier studies, waaronder TRAILS, met samen meer dan 30.000 deelnemers.
 • Kinderen van oudere ouders hadden, gemiddeld, minder gedragsproblemen dan kinderen van jonge ouders.
 • Voor de hoeveelheid emotionele problemen maakte de leeftijd van de ouders niet uit.